Zijn deze trends voor interne communicatie al onderdeel van jouw bedrijfsstrategie?

Meten en strategie

Als modern bedrijf hoeft niemand je uit te leggen dat interne communicatie belangrijk is. Doordat voortdurend nieuwe efficiënte manieren worden onderzocht zou het zeker kunnen, dat er nog winst te behalen valt. Deze winst kun je behalen door meten en een strategie. Meten en strategie zijn twee cruciale onderdelen voor interne communicatie. Een medewerkers-app is de ideale manier om interne communicatie te meten. Deze statistieken kun je halen uit het gebruik van modules, reacties en de keuzes bij het gebruik van modules. In een overzichtelijk dashboard kunnen deze statistieken worden weergegeven in observatiestatistieken.

Je kunt in je strategie bepalen om dit onderdeel van interne communicatie te verbeteren op basis van deze observatiestatistieken.
Een aantal vragen kun je stellen om je strategie voor interne communicatie te bepalen:

 • Is het gebruik van het intranet efficiënt binnen de organisatie?
 • Wordt er in leesbare taal geschreven of moet je geschoold zijn om het te kunnen begrijpen?
 • Is de routing naar de informatie logisch?
 • Komt de informatie terecht bij de medewerkers?

Wanneer je antwoorden hebt op je vragen kun je daar actie op ondernemen. Door je analyses regelmatig uit te voeren kun je sturen en verbeteringen doorvoeren.

Digitale snelweg voor interne communicatie

Doordat er steeds meer informatie digitaal is, wordt deze ook makkelijker te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan formulieren, documenten, agenda’s en feedback. De medewerker van nu krijgt via het intranet op zijn mobiele telefoon informatie binnen. Deze moderne vorm van interne communicatie maakt het mogelijk om unieke en relevante informatie te leveren op maat gemaakt voor iedere medewerker. De digitale snelweg is altijd binnen handbereik en de medewerker kan op ieder moment deze op maat gemaakte informatie ontvangen of versturen. Waar voorheen e-mail belangrijk was wordt nu dezelfde informatie via deze nieuwe gebruiksvriendelijke manier gecommuniceerd.

Deze “custom made” medewerkers-apps zoals onze interne communicatie app COMTO kan communiceren met andere (externe) systemen. Daardoor kan informatie realtime getoond worden op iedere locatie.

Interne communicatie hoeft niet saai te zijn

Voorheen was intranet saai. Het was een online plaats waar hoofdzakelijk bedrijfsmatige informatie te vinden was en geen ruimte was voor persoonlijke aandacht. Er wordt nu steeds meer een andere koers gevaren.

Veel medewerkers houden van chatten of reageren graag op persoonlijke en bedrijfsgerichte content. Bedrijven doen daarom hun best om de aandacht van de medewerkers te trekken en betrokkenheid te creëren.

Om het intranet aantrekkelijker te maken wordt er steeds meer ruimte gemaakt voor tijdlijn, foto’s en chatfunctionaliteiten. Door informatie te delen onderling, leren medewerkers elkaar spelenderwijs beter kennen. Voorbeelden daarvan zijn; een medewerker die onderweg een leuke foto van zijn werkzaamheden deelt of een felicitatie naar een jarige collega stuurt.
Doordat medewerkers ook vaker in de medewerkers-app te vinden zijn, zijn ze beter geïnformeerd en wordt de betrokkenheid groter.

Transformatie van je bedrijfsproces van analoog naar digitaal

Bedrijfsprocessen worden steeds meer online afgehandeld. Voorbeelden hiervan zijn; registratie van arbeid, planningen, verlofaanvragen of het altijd paraat hebben van diverse documenten en handleidingen. De mogelijkheden hiervan zijn onbeperkt. Waar voorheen door kantoorpersoneel administraties bijgehouden werden is de medewerker van nu in staat zijn formulier of data rechtstreeks toe te voegen vanuit zijn medewerkers-app in de administratie. Het moderne intranet kan communiceren met externe systemen van externe partijen. De informatie die beschikbaar is, is daardoor altijd up-to-date en kan overal ingezet worden. De medewerker is niet langer meer afhankelijk van bepaalde werktijden of een vaste computer. Via zijn mobiele telefoon is altijd relevante en accurate informatie beschikbaar in de medewerkers-app. Met een moderne medewerkers-app zoals Comto zal de interne communicatie aanzienlijk verbeteren, efficiënter en gebruiksvriendelijker zijn.

De invloed van technologie op interne communicatie heeft voor en nadelen

De impact die technologie heeft op interne communicatie is niet nieuw maar zal aanzienlijke invloed blijven uitoefenen. Deze invloed van technologie op interne communicatie werkt, maar kan ook verstorend zijn. De groei van virtuele teams heeft effectieve communicatie met medewerkers nog belangrijker gemaakt.

Medewerkers op afstand vragen meer betrokkenheid om zich onderdeel van de organisatie te voelen. Dit komt omdat ze niet of minder vaak aanwezig zijn in het bedrijf doordat hun werkzaamheden buiten de deur of thuis zijn.

Innovaties en automatisering groeien in potentie en leveren veel extra informatie op. Deze informatie die hieruit voortvloeit zal gedoceerd en gestructureerd bij de medewerker terecht moeten komen.

De uitdaging blijft om effectieve en relevante informatie bij de werknemer te krijgen zonder dat er berichtverzadiging zal zijn.

Gratis whitepaper

Meer weten over dit onderwerp? Download gratis onze whitepaper.

  Consumentenkwaliteit wordt de norm voor interne communicatie

  Consumenten hebben in toenemende mate invloed op het bedrijfsleven. Door media- en communicatievoorkeuren in ons persoonlijke leven worden verwachtingen geschept in onze werkomgeving. “Consumer grade” is de term om kwaliteit en ervaring te definiëren die interne communicatie moet emuleren om succesvol te zijn. Het gebruik van visuals, video en interactiviteit wordt essentieel. Kanalen die feedback en bijdragen van medewerkers aanmoedigen zullen goed scoren bij medewerkers doordat zij geïnspireerd zijn door sociale interactiviteit. Interne communicatie wordt daardoor leuker en aantrekkelijker.

  Waarom is interne communicatie belangrijk voor succes?

  Medewerkers worden steeds kritischer over hoe werkgevers met hen praten en naar hen luisteren. Ze hebben minder tijd voor kantoorpolitiek en vragen om meer samenwerking, feedback en transparantie. Tools kunnen uitkomst bieden om hen te helpen om succesvol te zijn in hun werk. Interne communicatie speelt daardoor een grote rol om succes te hebben in het halen van de gezamenlijke doelen. Werknemers willen de doelen begrijpen en de plannen kennen om daar te komen. Ze willen gewaardeerd en gehoord worden en zich onderdeel van het team voelen. Om dit succes kracht bij te zetten is het zeer motiverend om de behaalde doelen regelmatig te posten in de medewerkers-app. Het bereiken van de samen gestelde doelen verhoogt het gevoel van teamwork en vooruitgang.

  Het belang van het hebben van een goede medewerkers-app binnen een organisatie speelt een grote rol om de interne communicatie te verbeteren, en met succes!

  Comto levert en ontwikkelt tools om je interne communicatie te ondersteunen. Ben je nieuwsgierig geworden hoe wij ook jouw bedrijf kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

  Blijf op de hoogte!

  Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.