medewerkersbetrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid als sleutel tot verbeterde bedrijfsresultaten

Medewerkersbetrokkenheid als sleutel tot verbeterde bedrijfsresultaten

Wat is medewerkersbetrokkenheid?

Samen met medewerkerstevredenheid is medewerkersbetrokkenheid een mooie maatstaaf om het welzijn van je medewerkers binnen je organisatie te meten. Uit onderzoek is gebleken dat betrokken medewerkers tot 43% productiever zijn. Daarbij zijn deze medewerkers loyaler aan hun organisatie. Zij zullen minder snel de organisatie verlaten waardoor het ongewenst personeelsverloop afneemt. Een medewerkers die zich betrokken voelt bij zijn/haar organisatie vertoond in meerdere mate positief gedrag ten opzichte van de organisatie en de bijbehorende normen en waarden.

De medewerkersbetrokkenheid bepaald in sterke mate hun motivatie, emotionele binding en enthousiasme. Deze medewerkers zijn eerder bereid een stapje extra te doen voor hun werkgever en organisatie. Uit een onderzoek van Effectory in 56 landen is gebleken dat 27% van de werknemers in Nederland aangeeft zich écht betrokken bij haar organisatie te voelen. Chili is het land waar de medewerkersbetrokkenheid het hoogste is van alle respondenten, zij staan met een percentage van 51% fier op de eerste plaats.

Wat is het verschil tussen medewerkersbetrokkenheid en medewerkerstevredenheid

Eigenlijk spreken beide woorden redelijk voor zich maar toch zal ik nog een beknopte uitleg geven. Medewerkerstevredenheid wordt bepaald door de mate van tevredenheid die de werknemer voelt bij zijn/haar huidige werksituatie. Over het algemeen valt dit onder te verdelen in vier facetten:

 • Werkomstandigheden, dit omvat o.a. de externe omstandigheden (mentale & fysieke) op de werkvloer. Biedt de werkvloer de faciliteiten om de werkzaamheden veilig en succesvol uit te voeren. Te hoge werkdruk (mentaal) of geluidsoverlast (fysiek) zijn voorbeelden van negatieve exponenten.
 • Compensatie & Beloning, ook niet onbelangrijk de beloning die tegenover het geleverde werk staat. Is dit marktconform? Maar ook doorgroeimogelijkheden en toekomstperspectief vallen onder deze pijler.
 • Werkinhoud, wordt het werk door de medewerkers als aangenaam ervaren, wordt hij/zij genoeg uitgedaagd en worden de capaciteiten van de desbetreffende medewerkers op de juiste manier benut.
 • Samenwerking en Communicatie, dit wordt gezien als de belangrijkste pijler. Is de sfeer op de werkvloer goed, wordt er goed samengewerkt en zijn collega’s behulpzaam. Daarbij is de juiste aansturing vanuit het management bepalend, goede interne communicatie is hierbij de sleutel tot succes.

Waarin verschilt medewerkerstevredenheid dan van medewerkersbetrokkenheid? Eigenlijk is medewerkersbetrokkenheid ‘next level’ tevredenheid. Een medewerker kan tevreden zijn, maar dat betekent nog niet per definitie dat hij/zij ook daadwerkelijk hart heeft voor de organisatie. Wanneer een medewerker zich daadwerkelijk betrokken voelt kan hij zich identificeren met de kernwaarde van de organisatie. Een betrokken medewerker heeft verbinding met de organisatie hoog in het vaandel staan. Zowel hoge medewerkersbetrokkenheid als medewerkerstevredenheid hebben invloed op klanttevredenheid, organisatieprestaties en personeelsbehoud.

Waarom zijn betrokken medewerkers zo belangrijk?

Employee engagement of terwijl medewerkersbetrokkenheid zorgt ervoor dat organisatieprestaties met 26% verbeteren en het (ongewenst) personeelsverloop met 60% word teruggedrongen. Over het algemeen valt dus te stellen dat medewerkersbetrokkenheid grote invloed heeft op de mate van positiviteit van de bedrijfsresultaten.

Het juiste leiderschap in bedrijven draagt bij aan de mate van betrokkenheid die medewerkers ervaren. CEO van Red Hat (grote Amerikaanse hardware distributeur) Jim Whitehurst had hierover het volgende te zeggen:

“Binnen organisatie zijn er eigenlijk 3 soorten van leiderschap te onderscheiden. De eerste leiderschapsstijl is wanneer je het voor elkaar krijgt dat iemand hetgeen doet wat jij hem/haar verteld. Het tweede leiderschap is wanneer mensen denken wat jij denkt, je hoeft ze dus niet meer te vertellen wat hun taken zijn maar zij nemen de vrijheid dit zelf te bedenken en dit sluit aan bij de gedachtegang van de leider. De laatste en veruit meeste efficiënte stijl is medewerkers te overtuigen van jouw visie. Ze staan dan fundamenteel achter jouw standpunten en geloof wat eraan bijdraagt dat ze bergen werk zullen verzetten zonder dat je hen daar voor hoeft te motiveren.’’

Met de juiste leiderschapsstijl is het dus mogelijk om de betrokkenheid van je medewerkers een boost te geven. Voor elke bedrijf is het van belang om zijn/haar medewerkers mee te nemen in het denkproces wat er bij de leidinggevende plaatsvindt. Wanneer hij/zij namelijk vanuit dezelfde normen en waarden als de leidinggevende handelt binnen de organisatie zal de betrokkenheid gemaximaliseerd worden. Volgens een onderzoek van Deloitte heeft dit voor de organisatie veel voordelen:

 • Bedrijven met hoge medewerkersbetrokkenheid hebben gemiddeld 25 tot 65 minder personeelsverloop dan concurrenten binnen de branche. Dit levert op lange termijn significante financiële voordelen op. Deze ontstaan door dat het doorgaans 12 maanden kost vanaf het moment dat een vacature geplaatst wordt tot een nieuwe medewerker geheel ingewerkt is.
 • Gemiddeld genomen stijgt de omzet van een bedrijf met 3% bij een groei van medewerkersbetrokkenheid van 5%, voor elke procent groei medewerkersbetrokkenheid stijgt de omzet (gemiddeld) maar liefst met 0,6%.

Medewerkersbetrokkenheid tijdens de corona crisis

Voor iedereen is dit een uitdagende tijd. Het corona virus zorgt voor onzekerheid en verstoring binnen elke organisatie, richtlijnen vanuit de overheid, nieuwe manier van communiceren en veranderende normen in het werkveld zijn hier de oorzaak van.

Er is niet één juiste manier om om te gaan met deze nieuwe omstandigheden. Iedere organisatie moet zijn eigen optimale manier vinden om de bedrijfsvoering tijdens de Corona-crisis in goede banen te leiden. Ook op het gebied van communicatie dient er voor veel bedrijven een nieuwe koers gevaren te worden. Binnen veel organisaties wordt er nog altijd vanuit huis gewerkt, mede hierdoor zijn voornamelijk Teams meetings dé nieuwe manier van vergaderen geworden. In deze blog richten we ons voornamelijk op de interne communicatie en hoe dit te bevorderen is om zo de medewerkersbetrokkenheid ook in deze tijd te blijven stimuleren. Hieronder volgen een aantal tips voor goede communicatie met je team voor grote en kleine bedrijven:

 1. Virtuele evenementen

Dit is een van de opties die tijdens de corona crisis steeds meer benut wordt door werkgevers om medewerkers betrokken te houden. Een online borrel of een gezellige pup-quiz op de vrijdagavond maken tegenwoordig bij veel organisaties onderdeel uit van de evenementen kalender. Persoonlijk contact tussen de collega’s wordt op deze manier behouden, de meest gebruikte communicatie tools hiervoor zijn Zoom, Google Hangouts, Skype, etc.

 1. Houdt je medewerkers consequent up-to-date van de ontwikkelingen

Regelmatige en transparante communicatie is van cruciaal belang om personeel duidelijkheid te verschaffen over het beleid van de organisatie en de nieuwe richtlijnen. Zoek hierbij ook persoonlijk contact met je medewerkers. Hier komen we bij tip 4 voor nog even op terug.

 1. Experimenteer om te zien wat aanslaat

In iedere organisatie heerst een ander werkklimaat. Zoals eerder aangehaald is er dan ook niet één eenduidige oplossing om communicatie en medewerkersbetrokkenheid op pijl te houden gedurende de corona crisis. Experimenteer met de verschillende opties en nieuwe technologieën die in deze blog aanbod komen en vindt uit wat voor jouw organisatie werkt.

 1. Neem feedback momenten en een vragenrondes op in de nieuwe workflow

Omdat je je personeel niet meer elke dag op kantoor ziet is het juiste extra belangrijk om toch het persoonlijk contact met iedereen te blijven opzoeken. Een maandelijkse een-op-een moment met elk individueel lid van je team is dan ook een aanrader. Zo blijf je op de hoogte van wat er bij iedereen speelt en houd jij je medewerkers betrokken bij de visie en richtlijnen vanuit het management. Dit is belangrijk wil jij jouw personeel aangehaakt houden en zo ook in deze tijd je medewerkers 100% gemotiveerd te houden.

Gratis whitepaper

Meer weten over dit onderwerp? Download gratis onze whitepaper.

  Hoe verbeter je de betrokkenheid van je personeel

  In voorgaande paragraaf hebben we gelezen dat medewerkersbetrokkenheid een belangrijke factor is voor het verbeteren van je financiële bedrijfsresultaten. Als leidinggevende is het aan jou de taak om deze betrokkenheid te stimuleren. Vanaf het eerste moment dat medewerkers jouw organisatie binnentreden dienen de kernwaardes van het bedrijf helder gecommuniceerd te worden, dit begint tijdens het onboarding proces. Na deze fase zijn er nog een aantal andere pijlers waarmee de medewerkersbetrokkenheid een boost gegeven kan worden:

  1. Maak verwachtingen waar

  In de eerste basis pakken we nog even terug op de medewerkerstevredenheid. Dit vormt namelijk de basis voor medewerkersbetrokkenheid. Dit heeft alles te maken met het waarmaken van verwachtingen, voornamelijk de kernverwachtingen genoemd in paragraaf 2 vormen hier de basis voor. Wanneer deze op een juiste manier zijn ingevuld is er ruimte om tevreden medewerkers te transformeren naar betrokken medewerkers.

  1. Een energieke omgeving

  Energie is een magisch en ongrijpbaar woord, hier valt geen kraakheldere definitie voor te formuleren. Toch is energie een toverwoord als het aankomt op medewerkersbetrokkenheid. Medewerkers dienen energie te vinden die in de ideale situatie ontstaat uit hun intrinsieke motivatie. Medewerkers dienen deze energie in zichzelf te vinden, dit kan door het creëren van juiste stimulansen bijv. door middel van secondaire arbeidsvoorwaarden of het creëren van een werkklimaat wat motiveert.

  1. Betrek je medewerkers bij de succes van je organisatie

  Naast energiebronnen die van dichtbij komen (collega’s, te verrichten werkzaamheden of intrinsiek) is ook de organisatie waarin gewerkt wordt een indicator. Personeel raakt meer betrokken wanneer zij weten hoe een organisatie presteert. Deel kwartaal cijfers, best practices en andere bedrijfssuccessen met je medewerkers. Op deze manier krijgen zij de doelen van de organisatie beter voor ogen, hebben zijn voorbeelden van succesprojecten en raken zij zo dus meer betrokken.

  1. Teamwork is Dreamwork

  Medewerkers raken meer betrokken door in teamverband te werken, samen doelen na te streven en samen succes te hebben. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan distantieert dit ze van de organisatie. Door gezamenlijk aan projecten te werken wordt het gevoel van verantwoordelijkheid overgebracht van collega op collega. Energie van mede collega’s is aanstekelijk, het samenstellen van uitgebalanceerde teams voor projecten is hierom cruciaal.

  1. Verbindt medewerkers aan de missie van de organisatie

  Medewerkersbetrokkenheid en verbinding met de organisatie zijn fundamentele waarde die bijdragen aan het krijgen van energie uit het werk. Het overbrengen van de missie en visie op je medewerkers vormt hier de basis van. Wanneer deze helder en uitvoerbaar is gemaakt voor je medewerkers kunnen ze deze ook uitdragen naar jouw klanten. Je medewerkers begrijpen wat de kernwaarden van je organisatie zijn en kunnen deze ook beter representeren.

  1. Verantwoordelijkheid en vrijheid

  Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee belangrijke waarden voor het stimuleren van medewerkersbetrokkenheid. De tijd waarin de baas ‘denkt’ en medewerkers uitvoerden is gedateerd. Wanneer medewerkers zelf de vrijheid krijgen om met initiatieven te komen gaan ze zich ook meer verantwoordelijk voelen over de uitvoering van initiatieven. Iedereen krijgt energie van een eigen idee wat uiteindelijk succes oplevert. Belangrijk voor werkgevers is wel dat er voor medewerkers duidelijke kaders worden verschaft waarin medewerkers deze vrijheid hebben. De leidinggevende heeft in deze voornamelijk een coachende rol, waarin het zijn taak is om de juiste randvoorwaarden te creëren voor zijn/haar medewerkers.

  Medewerkersbetrokkenheid in de transportbranche

  In een ander onderzoek van Effectory wordt medewerkersmotivatie gemeten aan de hand van 2 factoren. De eerste hiervan is de bevlogenheid, hoe bevlogen zijn je medewerkers in hun werk. Voeren ze dit met passie uit of lopen ze er de kantjes er van af. De tweede factor is de betrokkenheid, hoe betrokken zijn je medewerkers bij je organisatie, betrokken medewerkers voelen zich vaak verbonden met hun organisatie. Betrokkenheid geeft aan dat iemand zich thuis voelt binnen de organisatie en zich kan vinden in de organisatiedoelstellingen.

  Uit het onderzoek komt naar voren dat 39% van de medewerkers in de transport branche zich betrokken en bevlogen voelt bij hun organisatie. Dit is 1% onder het landelijk gemiddeld wat namelijk op 40% ligt. Dit is een belangrijk gegeven als er gekeken wordt naar de ontwikkeling op personeelsgebied de branche. Zo bleek uit cijfers van het CBS dat de branche in 2019 voor het vijfde jaar op rij een omzetgroei realiseerden (gemiddeld kwam dit uit op 5%). Door deze groei van de branche is het personeelstekort de afgelopen jaren ook gestegen, hierdoor wordt het voor transportorganisaties belangrijker om personeel binnen boord te houden.

  De kans dat deze groei in het jaar 2020 wordt doorgezet is vanwege de coronacrisis wel tot een 0 punt geslonken. Uit telefonisch onderzoek is namelijk gebleken dat transportbedrijven een gemiddelde omzet terugval van 20% ervaren sinds de start van de crisis. Voornamelijk bedrijven die leverden aan bedrijven in de horeca, zware industrie of het buitenland zijn het zwaar getroffen.

  Voor verschillende transport organisatie ligt hier dan ook een uitdaging om juiste in deze ‘mindere’ tijden de betrokken en tevredenheid op acceptabel pijl te houden. Ook in de transportbranche wordt meer vanuit huis gewerkt (door kantoorpersoneel), wat de medewerkersbetrokkenheid niet persé ten goede komt. Een veel gebruikte oplossingen binnen de transportbranche voor het verbeteren van medewerkerstevredenheid is het in gebruik nemen van interne communicatietool. (lees ook waarom grote transport bedrijven voor COMTO kiezen)

  Wat kan COMTO betekenen om de medewerkersbetrokkenheid binnen jouw organisatie te verbeteren

  In bovenstaande blog hebben we gelezen dat medewerkersbetrokkenheid bijdraagt aan het verbeteren van de bedrijfsresultaten. Daarbij zijn een aantal concrete tips genoemd wat jij kan doen om deze medewerkersbetrokkenheid binnen jouw organisatie te verbeteren. Met het social intranet van COMTO heb jij als werkgever alle handvatten om de betrokkenheid te verbeteren. De COMTO applicatie helpt met het verbinden en betrekken van medewerkers bij jouw organisatie (ook voor medewerkers die geen beschikking hebben over een laptop of vast bureau!).

  De COMTO applicatie beschikt over een tijdlijn waarop bedrijfssucces of ander nieuws gedeeld kan worden. De applicatie is zowel te bereiken via de laptop als via de mobiele telefoon. De app is simpelweg te downloaden vanuit de App & Playstore, op deze manier zijn jouw medewerkers 24/7 op welke locatie dan ook verbonden met de organisatie. De fancy COMTO omgeving beschikt daarnaast over vele praktische modules waarmee het zoeken naar documenten of het openen van 5 verschillende werkapps verleden tijd is.

  Zo zijn er verschillende document-sharings modules beschikbaar waarmee, vergaarde kennis, projectinformatie maar ook persoonlijke documenten gewaarborgd blijven. Met deze modules kan COMTO een grote bijdrage leveren aan het kennismanagement vraagstuk waar vele organisaties mee worstelen. Daarnaast zijn er nog andere praktische modules waarmee verschillende bedrijfsprocessen digitaal gefaciliteerd worden in de all-in-one omgeving van COMTO. Zo zit er o.a.  een bedrijfskleding, schademelding, cursus en verlofapp module in COMTO.

  (Meer weten over wat de COMTO applicatie kan betekenen voor het jouw organisatie bekijk dan hier onze interne communicatie app.)

  Terug naar blog overzicht

  Blijf op de hoogte!

  Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.


   verlofapp

   Waarom een verlofapp een ‘Must have’ is voor iedere organisatie

   Waarom een verlofapp een ‘Must have’ is voor iedere organisatie

   Verlof en verzuim

   Verlof en verzuim zijn termen waar iedere HR’er dagelijks mee geconfronteerd wordt. Als HR-medewerker/manager is het jou taak om het verzuim binnen jouw organisatie te beperken en zelfs terug te dringen indien mogelijk (een verlofapp kan bij dit proces helpen). Verzuim van werknemers kost werkgevers namelijk vaak veel geld. Werk wordt niet uitgevoerd, taken blijven liggen maar de werknemer dient wel te worden uitbetaald. Begrijpelijk dat werknemers alles in dienst stellen om het medewerker verzuim zo beperkt mogelijk te houden.

   Binnen de MKB branche ligt het verzuim ratio het laagst, hier verzuimd gemiddeld 3,8% van de medewerkers. Ten opzichte van de grote bedrijven valt dit ratio nog mee, bedrijven met 500+ medewerkers tikken een verzuimratio van maar liefst 5% aan. Als je na gaat dat de gemiddelde verzuim dag een werkgever 250 euro kost (dan nog niet gesproken over de extra werkdruk die er op je collega’s komt te liggen) is het te begrijpen dat er letterlijk mensen worden aangenomen om dit ratio te beperken. Voor kleine bedrijven kan langdurig verzuim ze zelfs de kop kosten, loon moet worden uitbetaald en activiteiten blijven liggen. Een maand lang verzuimen (met wat voor redenen dan ook) kost een werkgever al gauw 7.500 euro.

   Gratis whitepaper

   Meer weten over dit onderwerp? Download gratis onze whitepaper.

    Controle op je verlof en verzuim

    Gemiddeld hebben werknemers 27 vakantiedagen op jaar basis. Deze dienen aan gevraagd te worden bij de werkgever waarna deze goed of afgekeurd kunnen worden. Om dit in goede banen te leiden geeft de werkgever vooraf aan wat de mogelijkheden zijn voor het opnemen van verlof, de meest voorkomende redenen zijn:

    • Ziekte
    • Tandarts of dokter
    • Vakantie
    • Buitengewoonverlof

    Onder buitengewoonverlof vallen alle niet gecategoriseerde verlofdagen, dit verlof vindt zijn oorsprong in incidentele zaken als een huwelijk, verhuizing, geboorteverlof, zorgverlof of calamiteitenverlof. Bij de aanvraag van verlof beslist de directe leidinggevende of de HRM-afdeling van een bedrijf over de goedkeuring van deze aanvraag. In de hedendaags modern tijd waarin 97% van de Nederlanders over een mobiele telefoon beschikt kan een verlofapp bijdragen aan meer controle op verzuim en verlof.

    Verlofregulatie met een verlofapp

    Medewerkers hebben de behoefte om gemakkelijk hun verlofsaldo in te kunnen zien, daarbij moet met enkele handelingen het verlof geregeld kunnen worden. Voor zowel werkgever als werknemer kan er met een verlofapp efficiënt gewerkt kunnen worden. Een werkgever wordt ontlast op het gebied van email verkeer, i.p.v.. dat deze constant e-mails binnenkrijgt met de vraag tot, kan dit alles in een overzichtelijke digitale omgeving worden gefaciliteerd. Medewerkers hebben daarbij via hun mobiele telefoon ten alle tijden de mogelijkheid om hun verlofsaldo in te zien en kunnen met enkele clicks aanvraag tot indienen. Daarnaast biedt een digitale planning direct inzicht voor werkgever en werknemer wie van de medewerkers in welke periode afwezig zal zijn.

    Door gebruik te maken van een verlofapplicatie wordt het voor organisaties significant inzichtelijker wie, wanneer en voornamelijk hoe vaak er verlof opgenomen wordt of wordt verzuimd. Met een gemiddeld verzuimpercentage binnen Nederland van 4% is het mogelijk om werknemers die vaker verzuimen eens extra onder de loep te nemen. Door gebruik te maken van een verlofapp heeft de werkgever de vinger beter aan de pols en kan deze maatregelen nemen wanneer het verzuim ten koste gaat van de bedrijfsresultaten.

    Inzicht in verlof en verzuim biedt een organisatie handvatten om zich te wapenen tegen de kosten die hieraan kunnen kleven. Een verlofapp kan voor een organisatie dus bijdragen aan reductie van de kosten die komen kijken bij dit proces. Ook voegt een verlofapp een stukje efficiëntie toe voor zowel werkgever als werknemer, het bespaard tijd of terwijl geld. Want deze tijdbesparing draagt bij een verbetering van de productiviteit van de medewerkers. In het ideale scenario zit er een verlofapp/module opgenomen in het sociaal intranet van een organisatie. Zo hoeft een medewerker nog maar op één plek te zijn voor alle werk gerelateerde zaken.

    Hoe COMTO jouw organisatie kan helpen met regulatie van verlof en verzuim

    De interne communicatie app van COMTO faciliteert zo’n sociaal intranet. Hierin zitten verschillende modules opgenomen die bijdragen aan verbetering van de interne communicatie binnen jouw organisatie. In de applicatie zit een verlofmodule waarmee werknemers en werkgever heel overzichtelijk inzicht krijgen in openstaande verlofaanvragen en verlofsaldo’s. Ook is het mogelijk om vanuit de COMTO intranet app een koppeling te maken naar een eventuele externe verlofapp. Hiermee zorgt COMTO voor een stukje gebruikersgemak voor werkgever en werknemer, zij hoeven niet allerlei verschillende apps te gebruiken, maar kunnen terecht voor al hun werk gerelateerde zaken in de all-in-one omgeving van COMTO.

    Naast dat COMTO een bijdragen kan leveren aan de verlof en verzuim regulatie binnen uw organisatie, faciliteert het meerdere praktische arbeidsprocessen. Zo is er binnen COMTO een cursus module beschikbaar, deze wordt in eerdere klantcases voornamelijk gebruikt om het onboarding proces van nieuwe medewerkers te versnellen. Deze module laat de nieuwe medewerker lerende wijs de organisatie kennen met behulp van video’s en quizzen.

    Ook beschikt de COMTO app over verschillende documentmodules, hierin kunnen interne projecten worden gedocumenteerd en handleidingen of richtlijnen worden opgeslagen. Ook kan iedere gebruiker van de applicatie persoonlijke documenten in de digitale omgeving opslaan. (Kennismanagement is essentieel voor iedere organisatie, benieuwd wat voor rol COMTO daarin kan spelen voor jouw organisatie, lees dan onze blog over kennismanagement.)

    Meer weten over wat de COMTO applicatie kan betekenen voor het jouw organisatie bekijk dan hier onze interne communicatie app.

    Blijf op de hoogte!

    Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.


     kennismanagement

     Het belang van kennismanagement voor iedere moderne organisatie

     Het belang van kennismanagement voor iedere moderne organisatie

     Wat is kennismanagement?

     Om deze vraag wat is kennismanagement te beantwoorden zoomen we in op de eerste gedeelte van dit woord, kennis. Hoe definiëren we kennis, professor organisatiekunde Mathieu Weggeman heeft hiervoor de volgende formule opgesteld: Kennis = informatie * (ervaringen + vaardigheden + attitude). Deze formule is opgebouwd uit 2 delen:

     • Expliciete kennis (informatie), deze is vast te leggen. Wanneer een medewerker met veel expliciete kennis uit de organisatie verdwijnt is dit geen ramp, de kennis blijft aanwezig binnen de organisatie.
     • Impliciete kennis, ervaringen, vaardigheden en attitude zijn hier voorbeelden van. Dit is een stukje ‘ontastbare kennis’ die bij iedere individuele medewerker in zijn/haar hoofd zit, deze kennis is medewerker afhankelijk. De organisatie is dus afhankelijk van haar medewerkers voor deze impliciete kennis, deze valt nauwelijks vast te leggen.

     Op deze impliciete kennis toch zo goed als mogelijk binnen de organisatie te houden is het belangrijk om deze kennis zo goed mogelijk te managen. Bij het effectief managen van deze kennis is het belangrijk om deze ‘ontastbare’ kennis te delen, gebruiken en vast te leggen. Op deze manier kan er zo efficiënt mogelijk worden toegewerkt naar de organisatie doelstellingen. Wat kan kennismanagement een organisatie dan op leveren? Door dit slim in te zetten kan de productiviteit onder de medewerkers verhoogd worden, het wiel hoeft immers niet constant opnieuw uitgevonden te worden. Vergaarde kennis tijdens een project kan in een soortgelijk project hergebruikt worden om vlotter tot een oplossing te komen. Daarnaast zorgt de juiste kennis deling in verspreiding binnen jou organisatie voor verbeterde medewerkerscompetenties. Wanneer de opgedane impliciete kennis met de juiste mensen gedeeld wordt heeft je hele organisatie hier profijt van.

     Waarom is kennismanagement belangrijk?

     Borgen

     In de eerste plaats is het belangrijk om de aanwezige kennis binnen de organisatie te houden. Veel ondernemingen bestaan langer als de levensduur van haar medewerkers. Om niet afhankelijk te zijn van het aanblijven van medewerkers is het voor een organisatie belangrijk om deze kennis te borgen binnen de organisatie. Door expliciete kennis impliciet te maken kan een de organisatie de continuïteit van de kennis veiligstellen. Met andere woorden, het opschrijven van kennis in boeken, blogs of computerbestanden draagt bij aan intern behouden van deze kennis. Het vastleggen van deze kennis zorgt ervoor dat de kennis kan worden overgedragen van specialist naar specialist ook als de eerste niet meer actief is binnen de organisatie. Een nadeel van het expliciteren van de kennis is dat dit vaak een tijd en kapitaal intensief proces is. Daarbij is het soms lastig om bepaalde ervaringen, vaardigheden of attitudes concreet te maken. Vaak komt deze kennis voort uit de ‘praktijk experience’ van een van de medewerkers en is het niet per definitie een kwestie van procesmatige handelen wat het succes hiervan bepaald.

     Toepassen

     De kennis vergen is de eerste stap, het daadwerkelijk toepassen is een tweede. De geborgen kennis binnen de organisatie moet laagdrempelig toegankelijk zijn voor de juiste mensen. Vervolgstap hierop is dat de kennis ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor projecten waarvoor deze van toegevoegde waarde is. Dit klink allemaal vrij logisch maar in de praktijk blijkt dat dit vaak nog niet zo makkelijk is als het lijkt. Hieraan ligt ten grondslag dat het expliciet maken van impliciete kennis vaak een hele opgave is. Vaak is het niet gedetailleerd genoeg opgeschreven of is de toegang tot een obstakel waar medewerkers tegen aan lopen. De afstemming tussen medewerkers en management is voor efficiënte toepassing van deze expliciete kennis essentieel. Het management is regelmatig niet op de hoogte van het feit dat er geen gebruik wordt gemaakt van deze geborgen kennis. Zolang medewerkers hun werk immers prima uitvoeren zal dit niet opvallen.

     Vergaren

     De derde doelstelling van kennismanagement is het vergaren van kennis. Wordt er geen kennis vergaard dan kan deze natuurlijk ook niet worden toegepast. Voor elke organisatie is het belangrijk om nieuwe kennis op te blijven doen, zo wordt de concurrentie een stap voor gebleven en kan je als organisatie inspelen om de meest actuele trend en ontwikkelingen. Kennis kan binnen een organisatie op verschillende manieren vergaard worden:

     • Het aannemen van nieuw personeel
     • Het bijscholen van het huidige personeel

     De kosten van deze maatregelen zijn meestal niet gering. Vandaar dat er evenwichtige afwegingen worden gemaakt bij het aannemen of bijscholen van personeel. Binnen organisatie zijn er vaak verschillende opvattingen wie zo’n cursus moet betalen. In sommige gevallen komt dit op het conto van de medewerker terecht. Echter kost een goede cursus vaak handen vol geld. Medewerkers zijn hierdoor minder gemotiveerd om dit uit eigen portemonnee te betalen omdat zij het idee krijgen dat hun baas profiteert van hun investeringen. Het is als werkgever dus aan te raden om je werknemers tegemoet te komen als het aankomt op bijscholing. Niet alleen toon je hiermee de bereidwilligheid om het beste te halen uit jouw medewerkers, ook vijzel je hun kennis op waarmee ze jouw organisatie in de toekomst beter van dienst kunnen zijn.

     Beschermen

     Tenslotte is het als organisatie van belang om de aanwezige kennis te beschermen. Wanneer een organisatie bepaalde unieke kennis in huis heeft is het van belang dat deze kennis ook daadwerkelijk intern blijft. Organisaties moeten ervoor waken dat deze kennis niet in de handen van concurrenten terecht komt. Het beschermen van de uitvindingen en insights van jouw medewerkers is dus key. Je wilt immers niet dat concurrenten profiteren van bepaalde unieke kennis binnen jouw organisatie. Huidige werkgevers nemen meestal wel verschillende maatregelen om deze ongewenste kennisoverdracht te beperken. Zo wordt er in het contract van werknemers vaak een clausule opgenomen waarin staat dat alle intellectuele eigendomsrechten van de uitvindingen gedaan in dienst bij de werkgever eigendom zijn van de werkgever. Als werkgever kan je medewerkers natuurlijk niet verhinderen om jouw organisatie niet te verlaten. Wel zijn er maatregelen die je vooraf kunt nemen om de impact van ongewenst personeelsverloop terug te dringen en zo te voorkomen dat de vergaarde kennis bij de concurrent terecht komt.

     Wat kan mijn organisatie doen om succesvol kennis te managen?

     In de dagelijkse praktijk blijkt dat veel organisatie het belang van kennis delen steeds meer inzien. Het inzetten van de bestaande expertise tijdens nieuwe projecten is vooral voor de grote multinationals een serieuze uitdaging. Door de grote van het bedrijf wordt de opgedane kennis vaak onoverzichtelijk en ongestructureerd geborgd. Goed afgestemde interne communicatie speelt een belangrijke rol bij toepassen van deze vergaarde kennis. Echter leert de praktijk dat bestaande afdelingen vaak langs elkaar heen communiceren waardoor er geen efficiënt gebruik wordt gemaakt van de aanwezige kennis. Wat voor middelen kan je als bedrijf aanpakken om deze kennis efficiënt toe te passen?

     1. Contactkenniscenter

     Een van de oplossingen voor een organisatie is om alle aanwezige kennis te centraliseren. Binnen een organisatie wordt dan een contactkenniscenter gecreëerd, dit is een centraal punt waar alle vergaarde kennis wordt opgeslagen en beschermd. Vanuit dit contactkenniscenter wordt de kennis toegespeeld aan de juiste plaatsen/personen binnen de organisatie. Het succes van een contactkenniscenter valt of staat bij goede interne communicatie. De verschillende afdelingen binnen het bedrijf moeten op het juiste moment via het juiste kanaal de juiste kennis toegespeeld krijgen.

     1. Sociaal intranet

     Een sociaal intranet kan ook uitkomst bieden voor een gecentraliseerd kennismanagement. Op dit intranet zijn alle medewerkers aangesloten, op deze manier hebben zij allen toegang tot de aanwezige kennis binnen de grenzen van het intranet. Een gestructureerde document-sharring module is bepalend voor het succes van de oplossing. Medewerkers moeten immers vlot bij de juiste benodigde kennis terecht komen. Segmentering van de vergaarde kennis en segmentatie binnen de gebruikers van het intranet draagt bij aan efficiënte toepassing van de kennismodules binnen het intranet. Daarnaast is het voordeel van kennismanagement binnen een sociaal intranet dat er gebruik wordt gemaakt van de expertise van de gebruikers. Door de gebruikers de vrijheid te geven om kennis binnen het platform te delen wordt de kennisbank door haar gebruikers gevuld (User-generated content) hierdoor wordt de management laag deels ontlast van deze verplichting. Daarbij hebben andere gebruikers (vaak op anonieme wijze) de mogelijkheid om feedback/input te leveren op de vergaarde kennis.

     1. Kennisbank

     Tot slot een interne kennisbank, dit is een digitaal datacenter wat kan helpen bij kennismanagement binnen jouw organisatie. Een kennisbank omvat een uitgebreide collectie van alle aanwezige kennis binnen de organisatie. Normaliter bestaat deze uit white-papers, afgeronde projecten, gebruikershandleidingen, en andere praktische documenten. Een kennisbank vereist wel intensief moderatorschap, de gebruikers hebben immers geen vrijheid om content te plaatsen op dit platform. Beheer hiervan zal dus allemaal op het conto van de beheerder terecht komen. Daarnaast is het belangrijk om de interne kennisbank logischerwijs in te richten, voor de gebruikers ervan is het immers van belang dat zij binnen enkele handeling bij de meest relevante informatie terecht komen.

     Gratis whitepaper

     Meer weten over dit onderwerp? Download gratis onze whitepaper.

      E-learning met hulp van video

      Zoals we in vorige paragraaf hebben kunnen lezen neemt kennismanagement en E-learning een steeds prominentere plaats in binnen organisaties. Het belang hiervan neemt, helemaal in de huidige tijd van corona crisis, dan ook in toenemende maten toe. Organisatie zijn opzoek naar manieren om hun medewerkers digitaal kennis te laten maken met het bedrijf (onboarding) of medewerkers bij te scholen als het gaat om nieuwe regelgeving en revelaties binnen de branche.

      Video’s zijn onmisbaar geworden binnen dit E-learning proces. Video’s zijn dé manier om mensen hedendaags te onderwijzen. Volgens de website Frankwachting staat 1 minuut aan video gelijk aan 1,8 miljoen woorden. Dit is natuurlijk een bizar aantal aangezien 1,8 miljoen woorden ongeveer gelijk staat aan een boek van maar liefst 1.800 bladzijdes. Ter onderbouwing staat de wiskundige formule die hiervoor gebruikt wordt hieronder:

      (Een afbeelding heeft een waarde van 1000 woorden*) (‘a picture is worth a thousand words’)

      1000 woorden * 30 frames per seconden * 60 seconden = 1.8 miljoen woorden in 1 minuut video

      Nu zou je dit misschien wat over enthousiast kunnen noemen want een boek van 1800 bladzijdes gaat naar alle waarschijnlijkheid een kleine 100 uur in zitten. Echter bevat een video aspecten waar in boeken vaak pagina’s lang over gedaan wordt om over te brengen op de lezer. Denk hierbij aan gevoel of sfeer. Om een vertaling te maken naar organisaties zijn termen als visie, missie, normen, waarde, expertise, bedrijfscultuur en klantenbehandeling facetten die door middel van video veel fijner kunnen worden overgebracht als met tekst.

      Interactieve E-learning

      Om de effectiviteit van jouw E-learning traject nog verder te vergroten is het van belang om je E-learning traject niet een traject te maken waarbij er enkel informatie wordt gezonden. Interactie is hierbij het magische woord, creëer op een bepaalde manier betrokkenheid van de cursisten bij jouw online cursus. Online opleidingen waarbij de cursisten worden getriggerd om zelf actie te ondernemen halen veruit betere resultaten (slagingspercentage, toepassing van de kennis in de praktijk), als trainingen waar enkel gebruik wordt gemaakt van ‘eenrichtingsverkeer’. Hoe doen we dat dan het creëer van interactie? Hieronder volgen 2 voorbeelden van succesvolle online trainingen:

      Scenario’s

      Veel online onboarding trajecten maken hier gebruik van, scenario’s die uit de realiteit geplukt zijn. Situaties die voor kunnen komen tijdens het verrichten van de toekomstige werkzaamheden van de cursist. Tijdens de online cursus worden er situaties geschetst waarna de vraag bij de cursist wordt neergelegd hoe hij/zij zou handelen in zo’n situatie. Vaak gaat dit aan de hand van multiple choice vragen. De cursist kan op deze manier ‘getraind’ worden in de normen en visie van de werkgever. Hij/zij leert zo wat in de ogen van de werkgever de juiste manier van handelen is in veel voorkomende situaties op de werkvloer.

      Toetsing

      Dit is misschien wel de meest klassieke vorm van E-learning. De cursist krijgt een video fragment te zien waarna er vragen worden gesteld over de vertoonde beelden. Voordeel van deze methode van kennis overdragen is dat er zeer specifieke feitelijke informatie gedeeld kan worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe voorschriften die vanaf aankomend kwartaal gelden binnen de bouwbranche. Deze manier van kennisoverdracht leent zich dan ook perfect voor het bijscholing van personeel.

      HOE COMTO EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE KAN LEVEREN AAN KENNISMANAGEMENT BINNEN JOUW ORGANISATIE

      Wanneer je als organisatie serieus bezig bent met het vraagstuk rondom kennismanagement en opzoek bent naar een partner die daarin een ondersteunende rol kan spelen kan je uitkomen bij COMTO. De interne communicatie app van COMTO kan jouw organisatie helpen om op een alle vergaarde kennis laagdrempelig vindbaar en inzichtelijk te maken voor al jouw medewerkers. Omdat het sociaal intranet van COMTO voor een iedere gebruiken gemakkelijk bereikbaar is (de app is bereikbaar zowel via desktop als via mobiel), profiteert jouw gehele organisatie van de aanwezige kennis.

      Binnen de digitale omgeving van COMTO zijn daarnaast verschillende modules aanwezig die de basis kunnen vormen voor jouw onboarding of bijscholingstraject. De video en cursus module zijn hier bij uitstek geschikt voor. Zoals we in voorgaande paragraaf hebben kunnen lezen zijn video’s verreweg de meest efficiënte manier om kennis over te dragen. In synergie met de cursus module heeft jouw organisatie handvatten om het E-learningstraject interactief te maken en de cursisten te testen op de vergaarde kennis.

      Met de documentmodules van COMTO heeft jouw organisatie nog een andere mogelijkheid om kennis te delen. Zo is het namelijk mogelijk om specifieke kennis beschikbaar te stellen aan bepaalde segmenten binnen de organisatie. Op deze manier voorkom je informatie-overload. Met deze praktische overzichtelijke modules kun je de vergaarde kennis gestructureerd wegzetten binnen de digitale omgeving van COMTO.

      Op het gebied van veiligheid van kennis loopt COMTO voorop. De veiligheid en privacy van de content binnen de applicatie is een van de speerpunten van COMTO. Om er voor te zorgen dat dit gegarandeerd is bezit COMTO over beveiligde servers, geëncrypteerde data en beschikt de hostingpartner over een ISO 27001 certificaat.

      (Voor meer informatie over de COMTO applicatie en de toepasbaarheid ervan voor uw organisatie, bekijk dan de Interne Communicatie App COMTO.)

      Blijf op de hoogte!

      Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.


       sociaal intranet

       Verbeter uw interne communicatie met een sociaal intranet

       Verbeter je interne communicatie in met een Sociaal intranet

       Wat is een sociaal intranet?

       Een sociaal intranet en een privé netwerk wat intern wordt gebruikt door alle medewerkers binnen een organisatie. Via een gateway (inlogportaal) hebben alle gebruikers van het intranet toegang tot deze digitale omgeving. Intranet wordt binnen grote organisaties veel gebruikt om medewerkers informatie te verschaffen óf voor het faciliteren van verschillende bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan het aanvragen van verlof, het indienen van declaraties of het vinden van de contactgegevens van een collega. De integratie van een document management systeem is daarnaast een van de meest voorkomende taken van het intranet. Daarbuiten kan het intranet ook dienen als communicatie platform wanneer er samen gewerkt wordt aan bepaalde projecten binnen de organisatie.

       In bijzonder gevallen delen bedrijven hun sociaal intranet met externe partijen (geheel of ten delen). In deze gevallen spreken we niet meer van een intranet maar van een extranet. De behoefte voor een extranet kan ontstaan wanneer een bedrijf projectmatig samenwerkt met externe partijen. Niet het gehele intranet maar slechts een deel hiervan zal dan beschikbaar worden gesteld aan de desbetreffende partij.

       Wat zijn de voordelen van het gebruik van intranet voor uw bedrijf

       Met de implementatie van een bedrijfsintranet centraliseer je verschillende bedrijfsprocessen voor jouw medewerkers. Op deze manier kunnen jouw medewerkers efficiënter te werk gaan. Uit het overgrote merendeel van de bedrijfscases is gebleken dat bij organisaties die gebruik maken van enige vorm van intranet de productiviteit onder de medewerkers significant stijgt. Deze toename van productiviteit komt voort uit digitalisatie en centralisatie van de verschillende apps/tools die medewerkers op dagelijkse basis gebruiken. Andere voordelen van een sociaal intranet zijn:

       • Verkorten van de communicatie lijnen. In bedrijven waar medewerkers zich bevinden op verschillende locaties gebeurt het nog wel eens dat er ruis op de lijn ontstaat. Met een communicatieplatform waar alle medewerkers op zijn aangesloten kan er direct communicatie plaatsvinden wat de efficiëntie en ‘fast respons rate’ ten goede komt.
       • Co-creatie, met document managing modules waar toe alle gebruikers van een intranet toegang hebben is het mogelijk om gelijktijdig in één document te werken. Op deze manier kun je voortborduren op andermans ideeën en daar de beste elementen uit selecteren. Ook bij het gebruik van een extranet kan er online samenwerking plaatsvinden, zelfs met partijen die niet direct bij jouw organisatie in dienst zijn.
       • Expertise en kennis delen, voor het gebruik van intranet gaven collega’s van verschillende afdelingen vaak aan niet eens te weten wat voor projecten er liepen op andere afdelingen. Met een sociaal intranet kunnen de resultaten van een project gedeeld worden en kan de vergaarde kennis inzichtelijk worden gemaakt. Zo kan de kennis zich als een olievlek door de organisatie verspreiden wat inspireert of kan leiden tot innovatie.
       • Zoals in een eerdere blog aangehaald hebben mensen behoefte aan waardering en erkenning. Ze willen gezien worden en voor hun prestaties erkenning krijgen. Een social intranet kan hierbij helpen, door middel van dit platform kunnen mensen hun talenten tonen of successen delen. Bovendien kan het ook helpen om de jongere generatie (die is opgegroeid met sociale media) te verbinden aan de organisatie.

       Gratis whitepaper

       Meer weten over dit onderwerp? Download gratis onze whitepaper.

        Wat zijn de trends op het gebied van sociaal intranet

        De veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van  interne communicatie en intranet blijven. De ICT blijft zich verder ontwikkelen en de mogelijkheden groeien. Jouw social intranet kan niet achter blijven in deze evolutie. Daarom behandelen we hieronder een aantal trends zeker een rol gaan spelen voor elke intranet gebruiker:

        1. Design en user-experience

        De gebruikers ervaring van het intranet wordt steeds belangrijker. Waar de vindbaarheid van verschillende functies binnen het intranet in voorgaande jaren een van de meest gehoorde gebruikersklachten was, zou dit aankomend jaar anders moeten. De user-experience moet een boost gaan krijgen voor een verbetering van de prestaties van het intranet. Het intranet moet overzichtelijker en gebruikersvriendelijker worden. Nieuwe gebruikers moeten in een enkele oogopslag begrijpen waar ze moeten zijn voor de verschillende bedrijfsprocessen.

        2. Kennismanagement

        Kennismanagement is een belangrijk bedrijfsaspect om de huidige expertise binnen boort te houden. Zelfs wanneer er zekere mate van ongewenst personeelsverloop optreed wil je de huidige kennis binnen de organisatie behouden. De kennis van medewerkers van verschillende afdelingen is vaak zeer uiteenlopend. Maar deze kennis gebundeld draagt bij aan de klanttevredenheid, het verbeteren van het bedrijfsresultaat en het verhogen van het medewerkersmoraal. (Lees ook onze blog over kennismanagement)

        3. Digital employee experience (DEX)

        DEX aka. digital employee experience. In correct Nederlands staat dit voor het gebruikersgemak jouw social intranet. Met de hedendaags grote variëteit aan online tools neemt het belang van een goede adoptie van deze tools onder de medewerkers toe. Wanneer deze niet op de juiste manier gebruikt worden door jouw medewerkers raken ze gedistantieerd, non productief en gefrustreerd. Om dit te voorkomen is een adoptie programma voorafgaand aan in gebruik name een goede optie. Het verspreiden van een handleiding of tutorialvideo kan hier al een oplossing voor bieden. (Vaak wordt een introductie van de bedrijfscommunicatie tool ook al meegenomen in het onboarding proces.)

        4. Risico beperking

        Risico beperking, op een intranet staat een hele verzameling aan bedrijfsgevoelige informatie. Op een data lek zit geen enkele organisatie te wachten. Sterker nog de veiligheid van de data is voor vele organisatie een zwaartepunt wanneer zij opzoek gaan naar een intranet aanbieder. Om de risico’s in te perken en de veiligheid van de privacy gevoelige data te garanderen kan er aan een externe partij worden gevraagd om een certificaat te verlenen. Zij doen in het voorafgaande proces een uitgebreide security check waarbij alle data risico’s worden geïnventariseerd. Mocht een organisatie slagen voor de test dan kan het een certificaat als de ISO 27001 tegemoet zien. Met dit certificaat garandeert de organisatie een zorgvuldige omgang met de data en naleving van de wet en regelgeving.

        Conclusie

        Anno 2020 zijn er dus weer nieuwe eisen waaraan een succesvol intranet moet voldoen. Voornamelijk de effectiviteit van het gebruik van het intranet staan centraal in 2020. Natuurlijk is er ook op het gebied van functionaliteiten nog genoeg innovatie te behalen. Echter staat voor 2020 vooral adoptie van het intranet en efficiënt gebruik ervan centraal. In eerder intranetcases bij ander aanbieders van een intranet oplossing viel op dat het adoptieratio van de applicatie bijzonder laag is. Dit kwam voornamelijk door het feit dat gebruikers van het intranet functies niet konden vinden of dat bepaalde functies helemaal niet werden gebruikt. Om de adoptie van het intranet of de functies te verbeteren speelt gebruikersvriendelijkheid een grote rol. Een overzichtelijke lay-out, heldere sjablonering, en user-tests kunnen hieraan bijdragen.

        2020 sociaal intranet optie: COMTO

        De COMTO intranet applicatie voorziet gebruikers van een gebruikersvriendelijk interne communicatie tool. De app is web en mobile-based en is tegenwoordig ook te downloaden vanuit de IOS en Android store. Op deze manier is de app zeer toegankelijk voor zowel off als on-desk medewerkers.

        Op het gebied van vormgeving loopt de applicatie voor op op haar concurrenten. De huisstijl van de vragende partij wordt opgenomen in de lay-out van de digitale COMTO omgeving. Daarnaast is de fancy app gemakkelijk in gebruik door slim gebruik van sjablonen passende kleuren. Hiermee geeft de COMTO app een boost aan de user-experience en heeft de app een adoptie ratio van maar liefst 95% onder haar gebruikers. Met verschillende modules als document-sharing, verlofaanvraag en een interactieve tijdlijn heeft jouw organisatie alle handvatten om in 2020 ruis op de interne communicatielijn voor te zijn.

        Voor COMTO is de privacy van haar gebruikers een van de belangrijkste speerpunten. Vandaar dat er qua beveiliging van de applicatie niks aan toeval wordt overgelaten. Data encryptie, beveiligde servers en een strikt gecodeerde inlogfunctie zorgen ervoor dat privacy van de gebruikersdata gewaarborgd is. Tevens beschikt de hostingpartij waarmee nauw wordt samengewerkt over een ISO 27001 certificering. Hiermee heeft COMTO alle maatregelen genomen om  gebruikersdata maximaal te beveiligen.

        Benieuwd wat interne communicatie app COMTO kan betekenen voor uw organisatie? Wij zijn bereid om geheel vrijblijvend (en gratis) bij u op locatie (of online) een demo te verzorgen! Interesse? vraag dan hier de gratis demo aan.

        Blijf op de hoogte!

        Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.


         Milieu problematiek en millennial populisme

         Milieu problematiek en millennial populisme

         Hedendaags stikt het in de wereld van de milieu demonstraties zo zijn er in begin september in Londen 100.000 mensen de straat op gegaan. Dit allemaal in navolging van de Zweedse Greta Thunberg (16 jaar). In eigen land kreeg de jonge Zweedse een hoop media aandacht met haar statement om na een zomers schoolkamp elke ochtend met een bord voor het Zweedse parlement te gaan zitten.

         Thunburg komt uit een gezin van sensatiezoekers. Zo was haar moeder de Zweedse deelnemer voor het Eurovisie songfestival (2009) en haar vader een bekend binnenlands acteur. Haar overgrootmoeder van haar vaders kant won in 1904 de nobelprijs voor scheikunde. Mede hierdoor was Greta vanaf jongs af aan sterk geïnteresseerd in milieu en wetenschap. Ze overtuigde haar familie en vrienden om zich in te zetten voor een betere toekomst. Dit begon met het verminderen van hun ecologische voetafdruk.

         De eerste dag van haar protest werd Greta Thunberg voor het Zweedse parlement ontdekt door We Don’t Have Time een succesvolle tech-startup. Dit bedrijf wordt gerund door CEO Igmar Rentzhog die tevens een vriend was van de moeder van Thunberg. De stichting is full-time bezig om via sociale media ondersteuning te bieden aan ingrijpende klimaatinvesteringen. In 2019 lekte er een bericht uit waaruit bleek dat We Don’t Have Time zonder medeweten van Greta Thunberg en haar familie haar naam had gebruikt.

         Uit het onderzoek wat daarop volgde bleek dat Igmar Rentzhog in zijn totaliteit bijna 10 miljoen Zweedse kronen had verdiend aan campagne martiaal waarbij de portretrechten van Greta Thunburg werden geschonden. Juridisch gezien stond Igmar sterk. Dit gezien hij voorafgaand aan Greta had gevraagd om een plek in de jongerenadviesraad van zijn start-up te bekleden, waardoor zij technisch gezien ‘in dienst’ was bij We Don’t Have Time. Uiteindelijke misbruikte hij haar portretrecht elf keer (zonder toestemming) voor aandelenuitgifte en promotiemateriaal.

         Deze sociale media PR-stunt van Igmar Rentzhog heeft er mede voor gezorgd dat er wereldwijd miljoenen scholieren de straat op gingen om te staken voor het klimaat. In opvolging van hun voorbeeld Greta besloten scholieren te spijbelen om naar demonstraties te gaan. De invloed van sociale media op onze jongere generatie is bij deze direct bewezen. Daarnaast wordt de invloed van sociale media op de publieke opinie het laatste moment steeds discutabeler. Een andere situatie in het verleden waarbij sociale media een doorslaggevende rol zou hebben gespeeld is de verkiezingen van de huidige Amerikaanse president Donald Trump.

         Bij de Amerikaanse verkiezingen in 2016 maakte Trump op slinkse manier de Facebook gegevens van 50 miljoen stemgerechtigde Amerikanen buit. Dit gebeurde met de app ‘thisisyourdigitalelife’ een persoonlijkheidstest voor zogenaamde ‘wetenschappelijke doeleinden’. Deelnemers kregen betaald om hieraan deel te nemen. Met inzage in website bezoeken, likes en post gedrag van de buitgemaakte profielen werden deze bestookt met gerichte psychische boodschappen om hun stemgedrag te beïnvloeden. Maar we dwalen af, terug naar het klimaat.

         Tot voor kort ontkende Donald Trump de klimaatproblematiek, hij deed dit af als een hoax van de Chinezen die de Amerikaanse economie probeerde te dwarsbomen. Ondanks dat Amerika zich terug trok uit het klimaat akkoord van Parijs, waar door alle landen afspraken werden gemaakt om de CO2 uitstoot terug te dringen, herzag hij deze uitspraak tijdens een interview bij de zender CBS. Hij ontkent de klimaat veranderingen niet maar gelooft erin dat deze vanzelf weer terug veranderen (over een paar miljoen jaar). Hoe dit precies zou gebeuren en wat zijn beargumenteren hierbij was is nog steeds onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is het feit dat hij de financiële gevolgen die het klimaatakkoord van Parijs had te ingrijpend vond. De Amerikaanse economie waar 22% van de banen voorkomt uit te industrie sector zou voor miljarden dollars en miljoenen banen getroffen worden bij naleving van het klimaat akkoord.

         Milieuproblematiek anno nu

         De nijpende hoeveelheid broeikassen gassen in de lucht is een van de bekendste milieu problemen van tegenwoordig. Naast deze ongeremde CO2 uitstoot zijn ook bodemverslechtering, verlies aan biodiversiteit en lucht-, bodem- en watervervuiling gevolgen van de klimaatveranderingen. Met de luchtvervuiling raken we een alom in Nederland gehypet probleem in de vorm van de stikstof issues. Deze problematiek vindt zijn oorsprong in het kabinet Rutte II onder minister van economische zaken Henk Kamp en onder minister Sharon Dijksma. Zij hebben toentertijd (2015) de zogeheten PAS (programma aanpak stikstof) gerealiseerd. De twee belangrijkste speerpunten van dit programma waren:

         • Te voorzien in herstelwerkzaamheden rondom natura 2000-gebieden. Concreet omvat dit werkzaamheden om stikstof versneld uit te bodem van deze gebieden te krijgen of de kwaliteit van deze natuurlijke leefgebieden te verbeteren.
         • Te voorzien in maatregelen die helpen om minder stikstof in deze gebieden terecht te laten komen. Aanscherpen van maximale ammoniakuitstoot bij veestallen was hier een van de pijlers van.

         Op 29 mei 2019 verklaarde de Raad van state de vergunning van de PAS per direct ongeldig met als gevolg dat tienduizenden bouwprojecten stil kwamen te liggen. Oorzaak hiervan was dat de Raad oordeelde dat de PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Kort gezegd maakte de PAS het mogelijk om stikstof uitstotende projecten door te laten gaan met het oog op de (toekomstige) positieve effecten van de PAS maatregelen. Zo’n ‘toestemming vooraf’ mag niet.

         Maar hoe groot is dit stikstof probleem nou werkelijk? Om dit in kaart te brengen is het interessant om in de eerste plaats te kijken waar de stikstof in de Nederlandse lucht vandaan komt:

         Opvallende kanttekening die hierbij geplaatst kan worden is het feit dat de uitstoot van stikstof de laatste jaren als drastisch verminderd is. Zo is de stikstof uitstoot in Nederland vanaf de jaren 80 ongeveer gehalveerd.

         Met de feiten van de huidige stikstofproblematiek op een rij is er met zekerheid te zeggen dat er wat aan gedaan moet worden voordat dit echte gevolgen gaat hebben op ons dagelijks leven. De maatregel van de overheid om de maximale snelheid te verlagen naar 100km per uur is een maatregel die beperkte invloed heeft op de uitstoot van stikstof van het werkverkeer. De 2 echt boosdoeners zijn de landbouw en het buitenland. Zou het niet beter zijn om regels op te stellen die de uitstoot van deze bronnen indammen?

         Gratis whitepaper

         Meer weten over dit onderwerp? Download gratis onze whitepaper.

          Innovatieve verduurzaming

          De problemen daar gelaten is het tijd om in oplossingen te denken. ‘Het milieu gaat naar de tering’ en daar draagt iedereen zijn steentje aan bij. Het mooie van deze hyperbool is dat ook iedereen zijn steentje bij kan dragen om het daadwerkelijk te verbeteren. In Nederland worden er al vele innovatieve initiatieven aangedragen om de wereld een stukje duurzamer te maken. Enkele duurzame ideeën die simultaan gaan met Maatschappelijk Verantwoord ondernemen zijn:

          • Moderne kassabon, enkele ICT’ers van Klippa ontwikkelde in 2017 software waarmee de levensvatbaarheid van de papieren kassabon op zijn einde zou lopen. Door het plaatsen van een stukje hardware bij de kassa was het mogelijk om via NFC communicatie de bon binnen te krijgen op je telefoon.
          • Een ander bijzonder initiatief is het idee van Blue Harvest Nederland. Zij kweken koeienvoedsel op basis van zeewier. Met dit voedsel wordt de methaan uitstoot van de dieren significant teruggedrongen.
          • Brainport smart district project, in Helmond wordt momenteel gewerkt aan een slimme wijk die geheel klimaatneutraal gebouwd wordt. De wijk biedt ruimte aan 1.500 woningen. Geïnteresseerde krijgen zelf de vrijheid om een klimaat neutrale woning op hun eigen manier te bouwen.

          Gelukkig zijn er wereldwijd wel bedrijven die bezig zijn met de verbetering van het milieu. Zij zien de problematiek van het klimaat wel degelijk in en proberen op hun manier een steentje bij te dragen. Het is onrealistisch om er van uit te gaan dat jij als individu of jouw bedrijf het verschil gaat maken. Maar als een ieder nou met zichzelf bezig is om te verduurzamen is iedereen er mee bezig. Een stuk je zelf bewustwording is hier dus wel op zijn plaats. Ga ook is bij jezelf na. Hoe vaak gebruik ik onnodig papier, hoeveel plastic gooi ik op dagelijkse basis weg. Pak ik vaak de auto voor hele kleine ritjes. Het milieu verbeteren begint met de kleinste dingetjes het mooie hieraan is  dat iedereen er wat aan kan doen. Enkele subiete verduurzamingstips:

          • Neem een stoffentas mee naar de supermarkt, hiermee voorkom je het eindeloos plastictassen kopen daar.
          • Koop een hergebruikbaren waterfles, dit kost vaak enkele euro’s en bespaard een hele hoop plastic. Jaarlijks worden er in Nederland 900 miljoen plastic flesjes weggegooid.
          • Laat je apparatuur niet aan staan. Schakel je laptop of computer uit als je er geen gebruik van maakt.

          De milieuproblematiek is dus zeker geen hoax, echter wordt dit wel regelmatig slim ingezet voor slinkse PR stunts. Denk maar een terug aan de jaren 80-90 waarin de zure regen een prangend milieuvraagstuk was. Bossen zouden op afsterven staan en de biodiversiteit zo in zijn totaliteit verdwijnen. Achteraf bleek dat dit verhaal enigszins was aangedikt om bewustwording onder het volk te creëren. Anno nu is het creëren van bewustwording een stuk gemakkelijker dan in de jaren tachtig. Mensen zijn via sociale media, websites, reclames en andere vormen van advertenties bijna 24/7 te bereiken. Zolang mensen vaak genoeg met de juiste informatie worden geprikkeld kan iemand dit als de waarheid gaan aannemen. Fake news is een serieus probleem aan het worden, maar genoeg zo, hierover in een latere blog misschien meer.

          Blijf op de hoogte!

          Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.


           Onboarding proces

           Onboarding nieuwe medewerkers? 10 Tips om dit te versnellen

           Nieuwe medewerkers razendsnel Onboarden?

           Wat is onboarding?

           Onboarding staat voor het proces waarbij een nieuwe medewerker de ins en outs leert van een organisatie. Door middel van een goed onboarding programma worden medewerkers sneller productief, voelen ze zich meer betrokken en vertrekken (personeelsverloop) ze minder snel. In de eerste plaats zijn een aantal praktische zaken belangrijk voor dit proces, een eigen werkplek, toegang tot de benodigde systemen, pasjes en een mobiele telefoon zijn allemaal basisbehoefte voor succesvolle uitoefening van de nieuwe functie. Hiermee geef je de nieuwe medewerker een warm welkom, hij/zij komt in een gespreid bedje terecht, alle nevenvoorwaarde om het werk uit te voeren zijn vervuld. Een nieuwe werkgever is al spannend genoeg zonder dat je op je eerste werkdag het hele pand mag afstruinen opzoek naar de juiste spullen.

           Het onboardings traject begint wanneer een medewerker ja heeft gezegd tegen een nieuwe baan, dit is dus nog voordat hij definitief formeel in dienst is. Vroeger begon dit proces voornamelijk met het verschaffen van digitale informatie aan nieuwe medewerkers. Tegenwoordig wordt met onboarding eigenlijk de gehele inwerkingsprocedure bedoeld. Doormiddel van zowel online (volgen van online trainingen) als offline (uitnodiging voor een bedrijfsuitje) activiteiten kan een nieuwe medewerkers steeds beter on board geraken bij een organisatie. Onboarding wordt in management jargon ook vaak organisatorische socialisatie genoemd.

            

           Waarom is een onboarding programma van nieuwe medewerkers belangrijk voor de organisatie?

           Onderzoek heeft uitgewezen dat 90% van de medewerkers in de eerste zes maanden besluit of hij/zij langer bij de organisatie wil blijven werken. Het recruitment proces is vaak een kostbaar traject voor een organisatie. Daarom houden organisaties hun gebonden medewerkers graag binnen boord na de inwerkingsfase. Met een onboarding traject zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen en toon je als organisatie de bereidwilligheid om in hen te investeren. Daarnaast draagt een degelijk programma bij aan het scheppen van een zeker verwachtingspatroon voor de nieuwe medewerker. Functie activiteiten en verantwoordelijken kunnen stapsgewijs worden uitgelegd aan de nieuwe medewerker waardoor hij/zij haar functie verplichtingen langzaam adopteert. Veel organisaties hanteren de 4 C’s bij het indelen van hun onboarding traject:

           • Compliance, wat zijn de regels waar iedereen zich binnen het bedrijf aan dient te houden? Hieronder vallen zowel wettelijke regels als bedrijfsnormen op het gebied van ziekmeldingen, veiligheidsregels en vertrouwelijkheid.
           • Clarification, welke rol gaat de nieuwe medewerker binnen de organisatie spelen? Wat wordt er van hem/haar verwacht en wat zijn de verantwoordelijkheden/doelen.
           • Culture, nieuwe medewerkers moeten vanaf het eerste moment ondergedompeld worden in de bedrijfscultuur. De missie, visie en kernwaarden moeten helder zijn bij de nieuwe medewerkers zodat hij deze ook in de klantcommunicatie kan uitdragen.
           • Connection, binnen elke organisatie zijn groepen en sub-groepen. Zorg ervoor dat nieuwe medewerkers deze kent en zichzelf ook verbind met een van deze. Dit draagt bij aan de cohesie binnen de organisatie en het gevoel van betrokkenheid van de nieuwe medewerker.
           • Check-back, sommige organisaties hanteren nog een 5de C, volgens hen is het belangrijk om de effectiviteit van het programma gedurende de beginperiode te blijven testen. Na 30, 60 en 90 dagen moet er een evaluatie gesprek met de medewerker plaats moeten vinden om het effect van het onboarding programma te testen.

           10 tips om het onboarding proces te versnellen?

           1. Begin voor de eerste werkdag

           Het proces van onboarden begint eigenlijk zodra je voor het eerste contact hebt met de potentieel nieuwe medewerker. Het overbrengen van de bedrijfsfilosofie begint vanaf het moment dat de eerste communicatie over en weer plaatsvindt. Dit kan al door kleine aanpassingen in de email communicatie bijvoorbeeld door de bedrijfsvisie of kernwaarden te vermelden onderaan het bericht. Via de email kan het enthousiasme van de nieuwe medewerker ook worden aangewakkerd door het delen van informatie over de cultuur, interessant bedrijfsnieuws of een welkomstvideo.

           Maar ook pre-kennismaking met de medewerkers van de afdeling waar hij/zij aan de slag gaat is geen overbodig luxe. Nodig de nieuwe medewerker bijvoorbeeld al uit voor een Vrijmibo om de kennismaking met de nieuwe medewerkers op een informele manier te laten verlopen.

           1. Breng iedereen aan boord

           Niet alleen je nieuwe medewerkers moeten op de hoogte zijn van je onboarding proces maar ook je huidige medewerkers. Door intern transparant te communiceren over je onboarding proces geef je je huidige medewerkers de kans op input te leveren voor dit programma. Hiermee heb creëer je directe input vanaf de werkvloer die kan bijdragen aan een voorspoedige adoptie van de baan door de nieuwe medewerker.

           1. E-Learning

           Rijk je nieuwe collega’s de informatie aan die nodig is om hun nieuwe functie succesvol te kunnen vervullen. Met de nodige online E-Learning modules kan je nieuwe medewerkers op de hoogte brengen van normen, waarden en procedures binnen het bedrijf. Digitaal kunnen medewerkers training en cursussen volgen om de algemene bedrijfskennis die vereist is bij te spijkeren. Daag tijdens het onboarding proces de medewerker uit een persoonlijk ontwikkelplan in te vullen. Dit vormt een mooi aanknopingspunt voor vervolggesprekken over persoonlijke ontwikkeling en loopbaanplanning.

           1. Een online plek voor (nieuwe) collega’s

           Een digitale omgeving als een sociaal intranet kan voor je huidige en je nieuwe collega’s bijdragen aan de kennismaking. Via deze online omgeving is het mogelijk medewerkers te contacteren of bedrijfsdocumenten/nieuws in te lezen. Alle medewerkers zijn aangesloten op deze omgeving wat de bedrijfscohesie ten goede komt. Een sociaal intranet is goed voor de samenwerking in het bedrijf plus het draagt bij aan het efficiënt werken. Alle benodigde informatie omtrent de organisatie is in deze digitale omgeving te vinden. Ook kunnen allerlei aspecten als het aanvragen van verlof of het inlezen van bedrijfsdocumenten door deze omgeving gefaciliteerd worden. Een web en native based applicatie is hiervoor de meest voor de hand liggende omgeving. Dit is een effectieve manier om je onboarding programma en interne communicatie voor iedereen binnen je organisatie laagdrempelig beschikbaar te maken.

           1. Laat veel van jezelf zien

           Hoe meer een organisatie van zichzelf laat zien hoe gemakkelijker het is voor nieuwe medewerkers om er gevoel bij te krijgen. Zet deze informatie op een centrale plaats neer, het intranet is hier een zeer geschikte omgeving voor. Ook een blog kan een mooie kans zijn voor een organisatie om naar buiten te brengen wat voor projecten er in het verleden gedaan zijn. Als nieuwe medewerker wil je een goed beeld van de organisatie krijgen. De nodige online content kan een mooie kans zijn om je dieper in de organisatie te verdiepen en jezelf in te lezen over klantcases en succesverhalen.

           1. Stel een onboarding buddy aan

           Hoeveel je ook leest of hoort over de kernwaarden van een bedrijf en de bedrijfscultuur. De praktijk leert dat het beleven ervan pas echt doet leren. Met een buddy aan je zijde kan je als nieuwe medewerker pijlsnel de bedrijfsnormen en cultuur jezelf eigen maken. Een buddy is een soort persoonlijke coach, bij hem/haar kan je terecht met alle werk gerelateerde vragen. Mede om deze reden is het ook praktisch om een buddy aan te wijzen die qua functie dicht bij de nieuwe medewerker staat. Vroeg of laat zal deze namelijk tegen problemen aanlopen die niet documentair beschreven staan. Hiervoor is het prettig om een buddy aan te spreken om zo de nodige vragen beantwoord te krijgen. Het reserveren van een vergaderkamer of de serverlocatie van bepaalde zaken zijn hier voorbeelden van.

           1. Ga voor korte termijn feedback

           Het is verstandig om bij een nieuwe medewerker de vinger aan de pols te houden. Wacht geen maanden tot het eerste beoordelingsgesprek. Geef de nieuwe medewerkers snel de kans om prangende vragen of issues aan te kaarten. De voordelen hiervan zijn:

           • Nieuwe medewerkers voelen zich meer gewaardeerd.
           • Versnelt het onboarding proces doormiddel van hoor en wederhoor
           • Geeft management de kans om de nieuwe medewerker beter te leren kennen.
           1. Practice what you Preach

           Check al je alle activiteiten die om de hoek komen kijken tijdens het onboarding programma met bedrijfscultuur. Matched de aanpak van jullie onboarding programma met jullie eigen kernwaarde. Is het programma, verbindend, persoonlijk, innovatief en efficiënt? Het goede voorbeeld geven doet goed volgen, nieuwe medewerkers leren de eerste maanden het meest. Zorg dus dat ze in die periode de juiste bedrijfsinformatie tot zich nemen. Een nieuwe kandidaat werven kosten gemiddeld maar liefst 20.000 euro. Wanneer een beginnend medewerker binnen enkele maanden het bedrijf weer verlaat is het zonde van de investering. Zowel financieel als van de tijd van je collega’s.

           1. Deel de inbreng van nieuwe medewerkers

           Beginnen bij een nieuw bedrijf is altijd even spannend. Een gevoel van vertrouwen in collega’s en de organisatie wordt in de loop van de tijd opgebouwd. Om dit proces wat te versnellen kan het in het zonnetje zetten van een nieuwe medewerkers bijdragen aan het gevoel van waarderingen binnen een organisatie. Geef een nieuwe medewerker in de eerste weken in het openbaar een paar complimentjes. Hiermee stijgt het vertrouwen en het gevoel van waardering van de nieuwe medewerker binnen de organisatie. Ook stimuleer je hiermee de zelfstandigheid en geef je hem/haar het gevoel dat de initiatieven die hij aandraagt van waarde zijn. Hiermee ondersteun je het opkomende gevoel van capabelheid bij de nieuwe medewerker wat op langer termijn bijdraagt aan een goede arbeidsethos en motivatie.

           1. Gebruik de tools die er voorhanden zijn om het onboarding proces te versoepelen

           Online zijn er diverse tools of programma’s te vinden die je onboarding traject kunnen ondersteunen. Maak hier gebruik van! Dit is vaak voor nieuwe medewerkers een laagdrempelige manier om meer van het bedrijf te leren.

           De tools dienen als belangrijke basis bij het onboarding traject om de voortgang van de nieuwe medewerker te monitoren. Daarnaast uniformeer je hiermee de gehele aanpak wat bijdraagt aan het gelijkwaardig onboarden van iedereen.

           Door het onboardingprogramma interactief f te houden behoud je de intrinsieke motivatie bij de nieuwe medewerkers.

           Ook een onboarding app/tool kan veel betekenen voor het onboarding proces. Door al je medewerkers (inclusief nieuwe) verenigd te hebben binnen 1 community verhoog je het gevoel van betrokkenheid. Nieuwe medewerkers gaan zich sneller onderdeel van de organisatie voelen en zijn up-to-date van de laatste ontwikkelingen binnen het bedrijf. COMTO faciliteert een degelijk onboardingprogramma voor organisaties. In onderstaande paragraaf wordt uitgelicht wat COMTO kan betekenen voor het onboarding proces van jouw organisatie.

           Gratis whitepaper

           Meer weten over dit onderwerp? Download gratis onze whitepaper.

            Virtueel onboarding programma

            Ook in de tijd van de Corona crisis moeten organisaties zich blijven ontwikkelen. Mede daarom houdt de zoektocht naar nieuw talent dan ook nooit op. Veel organisaties hebben een goed beeld hoe ze hun recruitment proces volledig online kunnen doen. Met de moderne technologie kan een online kennismaking even waardevol zijn als een 1-op-1 gesprek. Ondanks dat iemand niet daadwerkelijk aanwezig is bij zo’n gesprek, zal de cultuur, manier van werken en de ‘office vibe’ doorschemeren tijdens zo’n gesprek. Wel ligt er een extra uitdaging voor nieuwe recruits om vanuit huis in een nieuwe functie te starten. Je gaat werken bij een bedrijf waar je nog nooit fysiek aanwezig bent geweest. Goede virtuele onboarding is key in dit proces.

            Voor de start

            Vaak zit er enige tijd tussen het tekenen van het contract en het daadwerkelijk beginnen met de job. Juist in deze tijd is het belangrijk om actief contact te houden met de nieuwe medewerker. De beginnend medewerker gaat zo vol energie en vertrouwen zijn nieuwe baan in. E-learning is ook een belangrijk aspect wat voor de start van de baan ingezet kan worden. Op deze manier leert de nieuwe medewerker de normen, kernwaarden en bedrijfscultuur alvast kennen. Online trainingen en cursussen zijn uitstekende middelen om nieuwe medewerkers klaar te stomen voor de uitoefening van hun baan.

            De start

            Bij de start van de nieuwe baan is het belangrijk dat de medewerker de beschikking heeft over alle tools om zijn nieuwe functie uit te voeren. Deze kunnen opgehaald worden op kantoor (gepaste afstand in acht nemend) of thuis afgeleverd worden. Dit is een mooie kans om je te onderscheiden als nieuwe werkgever. Naast de meest gebruikelijke tools als een laptop en telefoon is het een mooie gelegenheid om je nieuwe medewerker te verassen met een ‘onboarding box’

            Hierin zitten naast de hoognodige attributen voor het uitvoeren van de functie (laptop, telefoon, inloggegevens, online trainingen en guides) vaak ook wat praktische spulletje voor in huis. Deze kleinere zaken zijn vaak voorzien van een bedrijfslogo en/of naam. Voorbeelden van dit soort items zijn pennen, mokken, notitieblokken, etc. Dit is een kleine verassing voor de nieuwe medewerker wat bijdraagt aan een warm welkom!

            Na de start

            Ook na de start is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden bij een nieuwe medewerker. Het gemiddelde inwerktraject duurt een kleine maand, zorg ervoor dat tijdens deze periode de medewerker terecht kan bij jou, of een andere collega met prangende vragen. Zoals in een voorgaande paragraaf te lezen is, is het aanstellen van een persoonlijke ‘buddy’ een van de manieren om de nieuwe medewerker snel wegwijs te maken binnen de organisatie. In veel organisaties is het gebruikelijk om het eerste half jaar een ervaren medewerker als buddy te hebben. Zij kennen het bedrijf door en door en er valt veel van hen te leren. Met zo’n buddy kan een wekelijkse virtuele sessie gepland worden om voortgang en ontwikkeling te bespreken.

            Het Onboarding proces tot 5x sneller met de COM-ON Board App

            De COMTO communicatie app gaat over engagement en medewerkersbetrokkenheid in de organisatie. De app zorgt ervoor dat al je mensen 24/7, anywhere, at any device verbonden zijn met je organisatie. De digitale omgeving van COMTO en de COM-ON Board App faciliteert allerlei praktische zaken zoals het delen van documenten, het aanvragen van verlof of het organiseren van evenementen. Daarnaast beschikt de app over een Facebook-achtige tijdlijn waarop iedere medewerker posts kan plaatsen en liken. Hiermee wordt iedereen up-to-date gehouden over alles wat zich in de organisatie afspeelt. De COM-ON Board App is in te zetten als afzonderlijke app of te integreren in de COMTO communicatie App.

            Voor nieuwe medewerkers biedt de COM-ON Board App excellente handvatten om het onboarding proces te versnellen. Met de online omgeving zijn nieuwe medewerkers direct aangesloten op het organisatienetwerk. Hiermee hebben ze toegang tot de belangrijkste organisatieprocessen en faciliteert de online omgeving op een laagdrempelige manier informatie om de organisatie beter te leren kennen.

            Door middel van de chatfunctie is het mogelijk om elke aangeslotene direct te bereiken voor prangende vragen. De nieuwsfeed biedt de mogelijkheid om het afgelopen bedrijfsnieuws terug te lezen en om je als onboarder meer in de organisatie te verdiepen. Daarbij kan de omgeving van de interne communicatie app naar de huisstijl van je organisatie worden ingericht waarmee deze bijdraagt aan het overbrengen van je kernwaarden en bedrijfscultuur.

            Ben je benieuwd wat COMTO en de COM-ON Board App voor jouw onboarding proces kan betekenen? Vraag dan hier een gratis demo aan.

            (Meer lezen over onze interne communicatie app COMTO bekijk dan het blog overzicht. Hoe u uw interne communicatie naar een hoger niveau kunt tillen? Bekijk dan ons volgende blog artikel: 10 Tips om je interne communicatie te verbeteren.)

            Blijf op de hoogte!

            Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.


             interne communicatie trends

             Zijn deze trends voor interne communicatie al onderdeel van jouw bedrijfsstrategie?

             Zijn deze trends voor interne communicatie al onderdeel van jouw bedrijfsstrategie?

             Meten en strategie

             Als modern bedrijf hoeft niemand je uit te leggen dat interne communicatie belangrijk is. Doordat voortdurend nieuwe efficiënte manieren worden onderzocht zou het zeker kunnen, dat er nog winst te behalen valt. Deze winst kun je behalen door meten en een strategie. Meten en strategie zijn twee cruciale onderdelen voor interne communicatie. Een medewerkers-app is de ideale manier om interne communicatie te meten. Deze statistieken kun je halen uit het gebruik van modules, reacties en de keuzes bij het gebruik van modules. In een overzichtelijk dashboard kunnen deze statistieken worden weergegeven in observatiestatistieken.

             Je kunt in je strategie bepalen om dit onderdeel van interne communicatie te verbeteren op basis van deze observatiestatistieken.
             Een aantal vragen kun je stellen om je strategie voor interne communicatie te bepalen:

             • Is het gebruik van het intranet efficiënt binnen de organisatie?
             • Wordt er in leesbare taal geschreven of moet je geschoold zijn om het te kunnen begrijpen?
             • Is de routing naar de informatie logisch?
             • Komt de informatie terecht bij de medewerkers?

             Wanneer je antwoorden hebt op je vragen kun je daar actie op ondernemen. Door je analyses regelmatig uit te voeren kun je sturen en verbeteringen doorvoeren.

             Digitale snelweg voor interne communicatie

             Doordat er steeds meer informatie digitaal is, wordt deze ook makkelijker te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan formulieren, documenten, agenda’s en feedback. De medewerker van nu krijgt via het intranet op zijn mobiele telefoon informatie binnen. Deze moderne vorm van interne communicatie maakt het mogelijk om unieke en relevante informatie te leveren op maat gemaakt voor iedere medewerker. De digitale snelweg is altijd binnen handbereik en de medewerker kan op ieder moment deze op maat gemaakte informatie ontvangen of versturen. Waar voorheen e-mail belangrijk was wordt nu dezelfde informatie via deze nieuwe gebruiksvriendelijke manier gecommuniceerd.

             Deze “custom made” medewerkers-apps zoals onze interne communicatie app COMTO kan communiceren met andere (externe) systemen. Daardoor kan informatie realtime getoond worden op iedere locatie.

             Interne communicatie hoeft niet saai te zijn

             Voorheen was intranet saai. Het was een online plaats waar hoofdzakelijk bedrijfsmatige informatie te vinden was en geen ruimte was voor persoonlijke aandacht. Er wordt nu steeds meer een andere koers gevaren.

             Veel medewerkers houden van chatten of reageren graag op persoonlijke en bedrijfsgerichte content. Bedrijven doen daarom hun best om de aandacht van de medewerkers te trekken en betrokkenheid te creëren.

             Om het intranet aantrekkelijker te maken wordt er steeds meer ruimte gemaakt voor tijdlijn, foto’s en chatfunctionaliteiten. Door informatie te delen onderling, leren medewerkers elkaar spelenderwijs beter kennen. Voorbeelden daarvan zijn; een medewerker die onderweg een leuke foto van zijn werkzaamheden deelt of een felicitatie naar een jarige collega stuurt.
             Doordat medewerkers ook vaker in de medewerkers-app te vinden zijn, zijn ze beter geïnformeerd en wordt de betrokkenheid groter.

             Transformatie van je bedrijfsproces van analoog naar digitaal

             Bedrijfsprocessen worden steeds meer online afgehandeld. Voorbeelden hiervan zijn; registratie van arbeid, planningen, verlofaanvragen of het altijd paraat hebben van diverse documenten en handleidingen. De mogelijkheden hiervan zijn onbeperkt. Waar voorheen door kantoorpersoneel administraties bijgehouden werden is de medewerker van nu in staat zijn formulier of data rechtstreeks toe te voegen vanuit zijn medewerkers-app in de administratie. Het moderne intranet kan communiceren met externe systemen van externe partijen. De informatie die beschikbaar is, is daardoor altijd up-to-date en kan overal ingezet worden. De medewerker is niet langer meer afhankelijk van bepaalde werktijden of een vaste computer. Via zijn mobiele telefoon is altijd relevante en accurate informatie beschikbaar in de medewerkers-app. Met een moderne medewerkers-app zoals Comto zal de interne communicatie aanzienlijk verbeteren, efficiënter en gebruiksvriendelijker zijn.

             De invloed van technologie op interne communicatie heeft voor en nadelen

             De impact die technologie heeft op interne communicatie is niet nieuw maar zal aanzienlijke invloed blijven uitoefenen. Deze invloed van technologie op interne communicatie werkt, maar kan ook verstorend zijn. De groei van virtuele teams heeft effectieve communicatie met medewerkers nog belangrijker gemaakt.

             Medewerkers op afstand vragen meer betrokkenheid om zich onderdeel van de organisatie te voelen. Dit komt omdat ze niet of minder vaak aanwezig zijn in het bedrijf doordat hun werkzaamheden buiten de deur of thuis zijn.

             Innovaties en automatisering groeien in potentie en leveren veel extra informatie op. Deze informatie die hieruit voortvloeit zal gedoceerd en gestructureerd bij de medewerker terecht moeten komen.

             De uitdaging blijft om effectieve en relevante informatie bij de werknemer te krijgen zonder dat er berichtverzadiging zal zijn.

             Gratis whitepaper

             Meer weten over dit onderwerp? Download gratis onze whitepaper.

              Consumentenkwaliteit wordt de norm voor interne communicatie

              Consumenten hebben in toenemende mate invloed op het bedrijfsleven. Door media- en communicatievoorkeuren in ons persoonlijke leven worden verwachtingen geschept in onze werkomgeving. “Consumer grade” is de term om kwaliteit en ervaring te definiëren die interne communicatie moet emuleren om succesvol te zijn. Het gebruik van visuals, video en interactiviteit wordt essentieel. Kanalen die feedback en bijdragen van medewerkers aanmoedigen zullen goed scoren bij medewerkers doordat zij geïnspireerd zijn door sociale interactiviteit. Interne communicatie wordt daardoor leuker en aantrekkelijker.

              Waarom is interne communicatie belangrijk voor succes?

              Medewerkers worden steeds kritischer over hoe werkgevers met hen praten en naar hen luisteren. Ze hebben minder tijd voor kantoorpolitiek en vragen om meer samenwerking, feedback en transparantie. Tools kunnen uitkomst bieden om hen te helpen om succesvol te zijn in hun werk. Interne communicatie speelt daardoor een grote rol om succes te hebben in het halen van de gezamenlijke doelen. Werknemers willen de doelen begrijpen en de plannen kennen om daar te komen. Ze willen gewaardeerd en gehoord worden en zich onderdeel van het team voelen. Om dit succes kracht bij te zetten is het zeer motiverend om de behaalde doelen regelmatig te posten in de medewerkers-app. Het bereiken van de samen gestelde doelen verhoogt het gevoel van teamwork en vooruitgang.

              Het belang van het hebben van een goede medewerkers-app binnen een organisatie speelt een grote rol om de interne communicatie te verbeteren, en met succes!

              Comto levert en ontwikkelt tools om je interne communicatie te ondersteunen. Ben je nieuwsgierig geworden hoe wij ook jouw bedrijf kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

              Blijf op de hoogte!

              Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.


               Interne communicatie

               10 concrete tips om je interne communicatie te verbeteren

               10 concrete tips om je interne communicatie te verbeteren

               Goede interne communicatie binnen organisaties is tegenwoordig onmisbaar. Maar wat is interne communicatie eigenlijk? Hoe maak je hiermee het onderscheid? En hoe zorg je ervoor dat dit zo soepel mogelijk verloopt? In dit artikel komen er een tiental concrete tips aan bod die jij kunt gebruiken om de interne communicatie binnen jouw organisatie te verbeteren.

               Wat is interne communicatie?

               Interne communicatie omvat alle vormen van communicatie binnen een organisatie. Binnen een organisatie kan er op 3 manieren worden gecommuniceerd:

               • Top-down interne communicatie, van management naar medewerker. Kenmerken van deze manier van communiceren zijn: organisatie doelstellingen zijn vroegtijdig bepaald, inflexibiliteit (medewerkers hebben taken uit te voeren binnen het regime van het management), gebrek aan motivatie bij werknemers.
               • Bottom-up interne communicatie, van medewerkers naar management. Deze stijl van communicatie kenmerkt zich door: hoge motivatie onder de medewerkers, gebrek aan lange termijn visie, medewerkers voelen zich gewaardeerd.
               • Laterale interne communicatie, communicatie binnen hetzelfde hiërarchische niveau van een organisatie (horizontale communicatie). De communicatie die op dit niveau plaats vindt is in tegenstelling tot de twee bovenstaande communicatiestromen vaak minder van instructieve aard.

               Verschillende organisaties vragen ook om verschillende manieren van communiceren. Er is dus ook geen right or wrong wat dat betreft. Belangrijk is om een manier van communiceren te kiezen die voor jouw organisatie het beste werkt, de medewerkers het gelukkigst van worden en de beste resultaten mee worden geboekt.

               Interne communicatie

               Waarom is goede interne communicatie belangrijk voor een goede bedrijfsvoering?

               Effectieve interne communicatie is één van de belangrijkste factoren voor een goed functionerend bedrijf. Goede interne communicatie zorgt ervoor dat er geen misverstanden ontstaan tussen managers en medewerkers. Voor organisaties met een groot verschil in bedrijfshiërarchie of medewerkers op veel verschillende locaties is een gezamenlijke, doelgerichte communicatie aanpak nodig. Voor maximale efficiency dienen de werkzaamheden namelijk optimaal op elkaar afgestemd te worden.

               Soepele interne communicatie gaat hand in hand met tevreden werknemers op de werkvloer. Tevreden werknemers zijn niet alleen productiever (hier over meer in de Blog: Intranet & Productiviteit) maar zullen ook minder snel de organisatie verlaten. ‘Jobhoppen’ begint de afgelopen jaren steeds meer een trend te worden. Medewerkers zijn minder geneigd om langdurig dezelfde baan te hebben en gaan dus eerder op zoek naar een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving.

               Dit levert de nodige nadelen op voor de werkgever. Naast het feit dat onboarding van nieuwe werknemers enige tijd kost zijn nieuwe medewerkers in de begin periode niet maximaal productief. Vandaar dat bedrijven goede medewerkers graag binnenboord houden. Goede interne communicatie draagt bij aan het gevoel van waardering en erkenning. Dit is een aspect waar elke medewerker naar op zoek is in zijn baan volgens A. Maslow. De Theorie van A. Maslow is een ordening van de behoefte van de mens gerangschikt op een hiërarchische manier.

               Interne communicatie verbeteren aan de hand van 10 tips

               1. Vertel waarom je iets gaat doen

               Transparante communicatie naar je medewerkers draagt bij aan de productiviteit van je medewerkers. Als je medewerkers op de hoogte zijn waarom bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden zullen zij zich ook meer gaan inzetten om dit te realiseren. Een heldere visie motiveert de werknemers. Wanneer de werkgever duidelijk zijn identiteit en visie profileert zullen werknemers hem/haar meer gaan zien als een rolmodel. Interne communicatie zorgt ervoor dat werknemers de visie en missie kennen en deze ook uitdragen in het contact met de klant.

               2. Weet waar verantwoordelijkheden liggen

               Binnen een organisatie is het van belang om de verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld te hebben. Dit ontzorgt de werkgever omdat deze bepaalde verantwoordelijkheden heeft gedelegeerd. Daarnaast draagt het bij aan de zelfstandigheid en het gevoel van waardering van de werknemers. Zij worden toevertrouwd met een werkzaamheden waar zij zorg voor dragen. Kies hiervoor de juiste mensen uit en stem de verantwoordelijkheden goed af. Met een juiste verdeling voorkom je ruis op de lijn, hetgeen bijdraagt aan goede interne communicatie.

               3. Geef iemand de verantwoordelijkheid over het interne communicatie proces

               Benoem binnen je organisatie duidelijk een persoon of een bepaalde afdeling die verantwoordelijk is voor het interne communicatie proces. Het beste kun je hier een enthousiast, gemotiveerd persoon voor aanwijzen die ook in staat is andere aan te sporen. Iemand die hier affiniteit mee heeft zou een community manager kunnen zijn.

               4. Geef en vraag feedback

               In organisaties waarbinnen een strakke hiërarchische structuur heerst verloopt de communicatie voornamelijk top-down. Het management moet echter niet de enige afdeling zijn die intern communiceert. Meestal zitten de medewerkers vol met creatieve ideeën en kennis van de specifieke processen binnen de organisatie. Het is zonde om deze kennis onbenut te laten. Naast het feit dat er vaak de nodige goede ideeën tussen zitten draagt het horen van hun feedback ook bij aan het gevoel van waardering vanuit de organisatie.

               5. Maak interne communicatie onderdeel van je organisatiestrategie

               Wanneer de basis facetten van jullie interne communicatie beleid verankerd liggen in de organisatie strategie worden medewerkers vanaf dag 1 gestuurd richting de communicatie normen van jullie organisatie. Deze interne communicatie etiketten zullen sneller worden opgepikt door nieuwe medewerkers en zullen voor de rest van hun dienstverband worden nagestreefd.

               6. Vergeet niet je successen te vieren

               Successen binnen de organisatie zijn een mooie kans om de waardering naar je medewerkers uit te spreken. Maak je medewerkers onderdeel van het succes van je organisatie.

               Daarnaast creëer je, door hier een momentje van te maken, gevoel van betrokkenheid bij je werknemers. Door transparante interne communicatie zijn zij op de hoogte van de successen. Dit houdt medewerkers gemotiveerd om er samen met jou er het maximale uit te halen.

               7. Voorkom een overschot aan informatie

               Door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia is het een stuk gemakkelijker om een boodschap snel binnen een organisatie te verspreiden. Hier zitten natuurlijk veel voordelen aan, echter schuilt er ook een gevaar in. Door deze laagdrempeligheid voor het verspreiden van berichten is het belangrijk dat er in ogenschouw wordt genomen dat medewerkers niet worden overladen met informatie.

               ‘Het geheim van goede interne communicatie is de juiste boodschap op de goede manier via het juiste kanaal op het goede moment’. 

               Afbeeldingen, infografics, nieuwsartikelen, pols, video’s en nieuwsbrieven zijn allemaal goede manieren om informatie te delen. Overspoel je medewerkers echter niet met informatie, dit werkt averechts. Zoek de juiste balans en structuur, zo komt jouw boodschap het beste over.

               8. Breng de juiste mensen met elkaar in contact

               Organisaties bestaan vaak uit verschillende afdelingen en teams. De werkzaamheden zijn vaak verschillend van aard. Breng deze afdelingen met elkaar in contact. Op deze manier creëer je meer cohesie binnen je organisatie en voorkom je dat elke afdeling een apart eiland wordt. Een sparrings-of-brainstormsessie kan zomaar leiden tot nieuwe inzichten of ideeën.

               9. Communicatie is Key

               Het structureel blijven communiceren met de medewerkers is van essentieel belang voor goede interne communicatie. Op deze manier voorkom je miscommunicatie binnen de organisatie. Voer wekelijkse communicatie momenten. Zo blijven medewerkers op een transparante manier betrokken bij de organisatie. Daarnaast is het van belang dat de medewerkers zelf de kans krijgen om input te leveren binnen de organisatie. Geef ze de kans om over bepaalde zaken, die direct/indirect in verband staan met hun functie, mee te denken. Wie weet komen hier wel hele creatieve oplossingen uit voort.

               10. Ga opzoek naar hulpmiddelen/tools om je interne communicatie te verbeteren

               Een digitale werkplek, een sociaal intranet of een communicatie app zijn allemaal handvatten die je als organisatie kunt aanpakken om de interne communicatie te verbeteren. Deze kunnen interne communicatie tot een smooth, gemakkelijk proces maken waarbij medewerkers in binnen- en buitendienst direct met elkaar in contact staan.

               Mocht je als organisatie over willen gaan tot een  communicatie platform houdt dan altijd rekening met de functionaliteiten en gebruikersvriendelijkheid ervan. Medewerkers moeten wel instaat zijn de nieuwe interne communicatie tool te gaan gebruiken zonder eerst een vuistdikke handleiding te moeten doorlezen.

               Begin met een analyse van wat je hebt en ga na op welke manier software kan bijdragen aan verbetering hiervan. Het digitaliseren van een aantal papier-intensieve processen kan bijdrage aan minder administratieve rompslomp. Maar ook processen als het aanvragen van verlof, het regelen van bedrijfskleding of aanvragen van een gesprek kunnen allemaal via een digitaal communicatie platform worden geregeld.

               Gratis whitepaper

               Meer weten over dit onderwerp? Download gratis onze whitepaper.

                Interne Communicatie veranderingen: 5 praktische tips 

                Er staan ons veel ontwikkelingen op het gebied van interne communicatie te wachten. De generaties Y (35%) en X (35%) vertegenwoordigen samen 70% van de wereldwijde arbeidsmarkt. Ook de nieuwe generatie (generatie Z) heeft een arbeidsmarktaandeel van 24%. Mede door de ontwikkeling van deze nieuwe generatie is de manier van communiceren de afgelopen 10 jaar niet eerder zó snel veranderd. Deze omslag vraagt om een nieuwe manier van intern communiceren.  Hieronder volgen een 5-tal trends waarmee je de interne communicatie naar een hoger niveau tilt:

                1. Mobiele suprematie

                Gemiddeld brengt we 2 uur en 38 minuten per dag op onze  mobiele telefoon door. In 2019 brachten Nederlanders voor het eerst meer tijd door op het internet als achter de televisie. Sinds 2016 is het internet verkeer via mobiele telefoons & tablets zelfs al groter dan het verkeer via de desktop. Als je medewerkers of collega’s wil bereiken met intern nieuws, dan heeft dit het meeste succes als de berichten naar hun mobiele device worden verzonden. Om je bereik nog groter te maken kun je je device-loze medewerkers bijvoorbeeld betrekken door middel van narrowcastingschermen.

                2. Direct informeren

                Dagelijks krijgen onze hersenen en veel informatie te verwerken. Uit onderzoek is gebleken dat mensen maar maximaal 4 taken tegelijk kunnen onthouden. Alles tegelijk onthouden is dus geen optie. Daarnaast kunnen we het ons ook niet veroorloven om op dagelijkse basis bezig te zijn met een zoektocht naar dat ene bericht of document wat we nodig hebben. Het wordt daarom steeds belangrijker om medewerkers op een efficiënte manier naar de juiste informatie te leiden. Om dit te bereiken is laagdrempelige toegang nodig tot een platform waarbij je al de medewerkers. Zo kun je je medewerkers direct informeren. Zorg dat de informatie hen vindt zodat zij niet onnodig hoeven te zoeken.

                3. Weg met de informatie-overload

                Direct informeren betekent niet dat je een constante stroom aan informatie naar je medewerkers moet sturen. Tijdens een werkdag leidt een continue stroom aan informatie af van het werk en daalt hierdoor de productiviteit. Met onderstaande tips kun je voorkomen dat je werknemers aan ‘infobesitas’ gaan lijden:

                • Dring ‘corporate spam’ terug.
                • Stuur relevante informatie naar gesegmenteerde medewerkersgroepen.
                • Gepubliceerde informatie moet uit kleine stukken bestaan: Bite size is the right size.

                4. Interactief, vermakelijk en visueel

                Door de stijging van millennials en generatie Z op de werkvloer verandert de wereld van de interne communicatie. Zij zijn online zeer actief en zitten niet te wachten op langdradige nieuwsbrieven of saaie artikelen. Deze nieuwe generatie is op zoek naar een uitdagend sociaal medium. Het is niet  voor niets dat 93% van deze generatie actief is op tenminste één social media platform. Wat maakt het nu dat deze generatie zich zo aangetrokken voelt tot deze kanalen? Ze zijn interactief en visueel ingesteld. Wil je dus dat jouw nieuws echt binnenkomt bij deze generatie gebruik dan storytelling, infografics, video’s en omarm gamification.

                5. Big Data

                Meten is weten! Er wordt op allerlei manieren data verzameld. Zoveel data dat je vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Big data is alleen nuttig wanneer je het daadwerkelijk kunt omzetten in zinvolle resultaten.  Anders voed je slechts de informatie-overload onder je medewerkers. Dit werkt averechts en draagt op zijn beurt weer bij aan verminderde productiviteit onder je medewerkers. Wanneer een organisatie big data echter weet om te zetten in nuttige insights en deze informatie laagdrempelig en efficiënt wordt gedeeld met de medewerkers, kan dit leiden tot een hogere kwaliteit van het werk, verbetering van de productiviteit en een afname van het ongewenst personeelsverloop.

                Conclusie

                Elk jaar is het weer een opgave om up-to-date te blijven op het gebied van interne communicatie. Met de nieuwe generaties in aantocht is het tijd om interne communicatie op een innovatieve manier te zenden.  Zorg dat relevante informatie terecht komt bij de juiste mensen. Wanneer deze informatie op een innovatieve manier binnenkomt bij de ontvanger zal de medewerkersbetrokkenheid toenemen. COMTO is een interne communicatie app die kan helpen bij het verbeteren van uw interne communicatie, lees hieronder meer over de toepasbaarheid binnen uw organisatie.

                 

                Interne communicatie in crisis tijd

                Voor bedrijven is het nogal een uitdaging, hoe blijf je als organisatie, afdeling of team met elkaar in contact en verbonden?

                Goede doeltreffende interne communicatie is belangrijk voor een organisatie.  Om ook in tijden van crisis effectief met elkaar te kunnen blijven communiceren volgen hieronder een viertal tips:

                1. Wees zuinig op elkaar

                Crisissituaties vragen veel van organisaties en haar werknemers. Een groepscall met meer als 3 personen is hard werken. Daar komt bij dat de scheidingslijn tussen werk en privé flinterdun is wanneer er thuis achter de keukentafel achter de laptop gewerkt wordt. In deze periode ben je niet alleen werknemer maar ook schoonmaker, oppasser, boodschappenbezorger etc.

                1. Laat resultaten en mijlpalen zien

                Binnen de organisatie zijn we allemaal een schakel in de langere ketting. Wanneer we collectief thuiswerken wordt voor vele van ons het zicht op de gehele ketting ontnomen. Vooral voor managers en leidinggevende geldt, blijf bijzondere behaalde prestaties benoemen en focus ook in deze tijden op de positieve zaken.`

                1. Houdt vast aan gebruikelijk patronen en gebruiken

                Op de werkvloer zijn altijd een aantal vaste patronen. Dit kunnen protocollen zijn maar ook het moment waarop er regelmatig met zijn alle geluncht wordt. Juist nu is het voor organisaties belangrijk om aan deze gebruiken (indien mogelijk) vast te houden. Door het thuis werken verandert er al zoveel dat alle houvast aan vaste patronen belangrijk is voor de continuïteit van het succesvol uitvoeren van de werkzaamheden.

                1. Communiceer bij voorkeur op vaste momenten

                Het bieden van vastigheid aan werknemers is één van de zaken die kan helpen bij het verbeteren van de interne communicatie. In de praktijk kan dit vorm krijgen door op vaste momenten van de dag/week te communiceren over bepaalde updates binnen de organisatie.

                Daarbij is ook het communiceren wanneer er weinig of geen nieuws te melden is belangrijk.

                Conclusie

                De sleutel tot succes is om voldoende aandacht te blijven besteden aan de interne communicatie. Zorg dat de medewerkers eerst de informatie krijgen voordat het wordt gedeeld met de buitenwereld. Hanteer een vaste structuur voor een geordende arbeidsomgeving.

                Hoe COMTO kan bijdragen aan het verbeteren van interne communicatie?

                De COMTO applicatie is een interne communicatie tool die bedrijfscommunicatie digitaliseert. Door de belangrijkste bedrijfsprocessen digitaal toegankelijk te maken voor de medewerkers vergemakkelijk je deze activiteiten zowel voor werknemer als voor werkgever. Medewerkers kunnen nu op alle locaties via de online omgeving in contact komen met het management, waardoor de input vanuit de werknemer meer impact heeft.

                Andersom heeft het management nu ook de handvatten om de haar medewerkers direct te bereiken. Dit is mogelijk in de vorm van groepen of 1-op-1 doormiddel van een chatbericht. De interne communicatie van jou organisatie zou hiermee dus in een stroomversnelling kunnen komen wat de effectiviteit ervan ten goede komt.

                Met de interne communicatie app COMTO voorkom je ruis op de lijn of bedrijfsmisverstanden over bijvoorbeeld de aanvraag van verlof of de ondertekening van bedrijfsdocumenten. De interne communicatie wordt naar een hoger niveau getild en wordt weergeven in een fancy digitale omgeving die vormbaar is naar de wensen van u organisatie.

                Het onboarding proces van nieuwe medewerkers krijgt een boost met de Intranet App COMTO doordat nieuwe medewerkers via de verschillende modules direct toegang hebben tot de belangrijkste organisatieprocessen. De betrokkenheid tussen collega’s wordt ook gestimuleerd door inzicht in het smoelenboek en de mogelijkheid tot het sturen van een privébericht. Daarnaast biedt de voor een ieder beschikbare tijdlijn de mogelijkheid voor medewerkers en management om berichten/meldingen inzichtelijk te maken voor de gehele organisatie. Hiermee hoeven medewerkers nooit meer iets te missen op het gebied van interne communicatie.

                (Voor meer informatie over de COMTO applicatie en de toepasbaarheid ervan voor uw organisatie, bekijk dan de Interne Communicatie App COMTO.)

                Blijf op de hoogte!

                Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.


                 Interne communicatie Transportbranche

                 Waarom kiezen grote transportbedrijven voor onze communicatie app?

                 Waarom kiezen grote transportbedrijven voor onze communicatie app?

                 COMTO is de afkorting van Communicatie Tool. De COMTO communicatie app is een tool die ingezet wordt om de interne communicatie op een simpele manier naar een hoger niveau te tillen. Daardoor kan er efficiënter gecommuniceerd worden tussen management en medewerkers. Communiceren kan met de COMTO app “twentyfour seven”. Belangrijke informatie komt direct bij de juiste personen terecht. De COMTO app geeft de mogelijkheid communicatie te digitaliseren!

                 Gegevens, berichten en documenten worden eenvoudig beschikbaar gesteld. De informatie ’stroom’ kan desgewenst via een aanwezige autorisatie geregeld worden. De COMTO communicatie app kan gegevens ontvangen uit externe systemen zoals salarisverwerkers of aanwezige transport management systemen om gegevens actueel te houden. Ook informatie zoals foto’s van personeelsuitjes of persoonlijke items kunnen gedeeld worden op de tijdlijn of geplaatst worden in het fotoboek. Via nieuwsberichten kan bedrijfsnieuws getoond worden.

                 Gratis whitepaper

                 Meer weten over dit onderwerp? Download gratis onze whitepaper.

                  Digitalisering in stroom versnelling door Corona virus

                   Online platforms veroveren de transportbranche. De digitalisering is al langer een waarneembare trend binnen meerdere branches. Ook binnen de transportbranche wordt de urgentie naar ‘digitaal werken’ steeds groter. Buitenlandse concurrentie is hier een van de aanjagers van, maar ook de toenemende vraag aan ‘visibility, automatisering en efficiënt werken liggen ten grondslag aan deze behoefte. Met de huidige corona crisis is het digitaal communiceren een ‘must’ geworden voor veel organisaties.

                  Binnen de transport branche waar ruim 80% van de medewerkers off-desk werkt is de behoefte naar digitale communicatie de afgelopen periode significant toegenomen. Flexibiliteit en digitalisering waren al langer dominerende begrippen binnen het vocabulaire in de logistiek. Maar toch bleven absolute innovatieve doorbraken op dit gebied uit vorige jaren. Wat ligt hier dan ten grond slag aan? Een groot onderzoek van Evofenedex (ondernemersverenging van 15.000 bedrijven) liet zien dat een gebrek aan tijd, complexiteit en kapitaal de barrières waren die digitalisering voornamelijk in de weg stond.

                   

                  Maar nu het corona virus de logistiek (en eigenlijk bijna alle sectoren) in zijn greep heeft zwelt de roep aan en wordt de noodzaak van flexibiliteit en digitalisering duidelijker dan ooit.

                  DÉ COMMUNICATIE APP VOOR TRANSPORT

                  Het grootste deel van de medewerkers bij transportbedrijven zijn de chauffeurs. Chauffeurs staan met hulp van COMTO direct in contact met hun collega’s op kantoor. COMTO verbind medewerkers 24/7 met hun organisatie op elke locatie. COMTO is een webbased communicatieplatform en dus zowel via mobiel als desktop bereikbaar voor al haar gebruikers. Daarbij is het mogelijk om COMTO als bedrijfsapp verkrijgbaar te maken vanuit de verschillende appstores. Zo heeft iedere gebruiker zijn ‘digital workplace’ altijd bij de hand en is het voor management mogelijk om haar medewerkers doormiddel van notificaties direct in te lichten van noodzakelijk informatie.

                  Ook beschikt de COMTO app over een aantal praktische modules voor bedrijven in de transport sector. Via de COMTO app kunnen zij bijvoorbeeld beschikken over actuele ritinformatie die geautomatiseerd via koppelingen uit ritplanningsystemen komen, maar ook het melden van schade, aanvragen van verlof en het delen van persoonlijke of bedrijfsdocumenten kan gefaciliteerd worden door de verschillende modules binnen COMTO. Deze informatie kan beschikbaar worden gesteld in 6 verschillende talen. De COMTO app kan uitgebreid worden met ruim dertig beroepsgerichte modules waarvan een gedeelte tot de basismodules behoren. Specifieke maatwerkvraagstukken kunnen altijd bij ons worden neergelegd. Wij kunnen met trots zeggen dat inmiddels een groot aantal grote transportbedrijven hebben gekozen voor efficiënte & eenduidige digitale communicatie via de COMTO communicatie app. Samen zorgen deze tevreden klanten ervoor dat dagelijks duizenden medewerkers binnen de transportsector intern met elkaar kunnen communiceren.

                  Blijf op de hoogte!

                  Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.


                   Comto communicatietool op de ICT & Logistiek beurs

                   COMTO Communicatietool op de ICT en Logistiek Beurs

                   ICT & Logistiek is het jaarlijkse event waar u de (ICT-)oplossingen vindt die nodig zijn om uw logistieke processen efficiënt in te richten en effectief uit te voeren. De COMTO communicatietool mag daarbij uiteraard niet ontbreken! Bij onze stand (01.A119) vertellen we je graag meer over onze communicatietool en wat deze voor de interne communicatie in jullie organisatie kan betekenen. De beurs wordt gehouden op 5, 6 en 7 november 2019 in Jaarbeurs Utrecht. Hopelijk tot dan!

                   Gratis whitepaper

                   Meer weten over dit onderwerp? Download gratis onze whitepaper.

                    Blijf op de hoogte!

                    Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.